آشنایی انسان با پدیده حمل و نقل به زمان های باستانی مربوط می شود. در واقع حمل و نقل و ارتباطات همزمان با انسان تولد یافته و با گسترش تمدن و فرهنگ انسانی توسعه و تکامل یافته است.
انگیزه های اصلی و در عین حال قدیمی حمل و نقل مسئله احتیاج و نیاز انسان ها بوده است. زیرا توزیع ناهماهنگ منابع تولید و پراکندگی ناموزون سرزمین های قابل بهره برداری و افزایش مداوم جمعیت در سطح زمین ، سه عامل عمده و شناخته شده در جابه جایی های انسان به شمار می روند. این سه عامل عمده که در واقع نشانه ای از تفاوت های مکانی در سطح زمین می باشند، در طول تاریخ مشوق اصلی نقل و انتقالات انسانی بوده و بنیان گذار مبادله و تجارت به شمار می روند.
امروزه رشد فزاینده حمل و نقل بین مراکز مهم تولید محصولات زراعی و مواد معدنی با مراکز مهم صنعتی یک واقعیت آشکار است. به ویژه آنکه گسترش دامنه تخصص گرایی در تولید و تغییرات فراوان در سطح رشد و توسعه اقتصادی، بخصوص توسعه ناهماهنگ تکنولوژی، تنوع نظام های سیاسی و اجتماعی، تغییر در نوع مبادلات و روند توسعه، حمل و نقل را تهییج کرده است.
مسائل نظامی نیز در نوع خود ضرورت های دیگری بوده اند که در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای فعالیت های حمل و نقل را توسعه داده اند. هیچ نوع دولت و یا سازمان سیاسی بدون حمل و نقل و ارتباطات ، موجودی خود را نمی توانند تثبیت کند. زیرا اداره تشکیلات داخلی و نشر اصول و قوانین مملکتی و جابه جایی نیروهای امنیتی در همه حال نیازمند برخورداری از یک سیستم اطمینان بخش حمل و نقل و ارتباطات می باشد.
راه های ارتباطی به صورت بسیار آشکار توسعه دولت ها و مناسبات آن ها را با جوامع دیگر بین المللی نمایان می سازد.
صنعت امروزی حمل و نقل نتیجه تکامل تدریجی و تغییرات بنیادی زندگی انسان و دگرگونی های اساسی در امر تولید و پیشرفت های تکنیکی است که طی قرون متمادی حاصل آمده است. در هر دوره ای پاسخ به این مسئله که چگونه می توان بین توزیع ناهماهنگ منابع تولید و توسعه روزافزون نیازهای انسانی رابطه ای معقول برقرار ساخت ، جزء عمده ترین اندیشه های انسانی بوده و درست از زمانی که قدرت عقلانی انسان او را بر چهارپایان مسلط ساخته تا به امروز که در اندیشه تسلط بر فضا است، در حمل و نقل خود و کالایش راه تکامل جسته است.
با توجه  به آنچه گفته شد، امروزه شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. شرکت حمل و نقل بین المللی کالا ، عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا تشکیل خواهد شد. جهت آشنایی شما عزیزان از چگونگی تاسیس این شرکت ها، در زیر توضیحاتی درباره شرایط و مدارک ثبت آن آورده ایم.

ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا
متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل جهت شروع فعالیت نیازمند اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشند. شرایط عمومی و اختصاصی اخذ مجوز تاسیس و پروانه فعالیت به شرح ذیل است :
الف: شرایط عمومی مدیرعامل و هیأت مدیره:
–  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یكی از ادیان رسمی كشور
–  داشتن حداقل 25 سال سن
– داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
– داشتن كارت پایان خدمت و یا معافیت دایم برای آقایان
– نداشتن سابقه كیفری موثر در كار به تایید مراجع ذیصلاح و عدم اعتیاد به مواد مخدر
– داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین الملل به شرح ذیل:
دیپلم 8 سال- فوق دیپلم 6 سال- لیسانس 4 سال- فوق لیسانس 3 سال- دکترا 2 سال
نکته: 1- در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی وی کسر می شود.
2- مدت اعتبار فعالیت سه سال می باشد.
ب: شرایط اختصاصی مدیر عامل و هیات مدیره :
–  قبولی مدیرعامل در آزمون تخصصی مربوطه براساس اعلام و زمانبندی دفتر آموزش
– عدم اشتغال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در مراكز دولتی
– داشتن سابقه كار اجرایی مستند در امر حمل و نقل بین المللی كالا: دیپلم 8 سال، فوق دیپلم 6 سال، لیسانس 4 سال، فوق لیسانس 3 سال، دكترا 2 سال
نکته : در مورد افرادی كه دارای مدرك تحصیلی مرتبط با حمل و نقل می باشند،2 سال از سوابق فوق كسر می شود.

مدارک عمومی جهت مدیر عامل و هیأت مدیره:
1-  اصل و کپی تمام صفخات شناسنامه
2- اصل و کپی كارت ملی
3- اصل و  کپی كارت پایان خدمت
4- یك قطعه عكس تمام رخ 4×3
5- برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

مدارک مورد نیاز برای مدیرعامل و یکی از اعضای هیآت مدیره:
1-  اصل و تصویر مدرك تحصیلی حداقل دیپلم
2- مستندات سابقه كار اجرایی
3- تعهدنامه عدم اشتغال در مراكز دولتی
4-  اصل و کپی رسید بانكی پرداخت هزینه صدور