سرگرمی

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

ثبت تغییرات شرکت یکی از اقداماتی است که ممکن است کارفرمایان تصمیم داشته باشند پس از ثبت شرکت به این امر بپردازند.پس از این که ثبت شرکت صورت گرفت ، شرکت مورد نظر می تواند در موارد اساسنامه شرکت تغییراتی ایجاد نمایند که این امر ثبت تغییرات شرکت نام دارد.تغییرات شرکت ها و تصمیمات شرکت ها عموما در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی به وقوع می پیوندد.

طبق ماده ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات شرکت در موارد ذیل به صورت الزامی باید صورت گیرد:

الف . تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به دلیل انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب ، تبدیل شرکا یا خروج برخی از آن ها از شرکت

ه -تغییر اسم شرکت

و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر

موارد فوق ، تغییر مدیر یا مدیران شرکت نیز اضافه شده است.

جهت ثبت تغییرات شرکت ها می بایست صورتجلسه ای در رابطه با موضوع تغییرات شرکت تنظیم نموده و آن را به مرجع ثبتی ارائه نمایید.اداره ی کل شرکتها پس از بررسی صحت صورتجلسه و نظارت بر رعایت کلیه اصول و قواعد قانونی و همچنین مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی ، آگهی تغییرات ثبتی را جهت اطلاع رسانی در روزنامه رسمی و محلی صادر می نماید.ثبت شرکت کریم خان در مطالب ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات شرکت ، به مراحل ثبت تغییرات شرکت پرداخته است.در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت تغییرات با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.
طریقه اعمال تغییرات شرکت

عموما تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود :

    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده
    هیأت مدیره

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه به صورت اختصاری به وظایف هر یک از این سه مورد می پردازد.
وظایف مجمع عمومی عادی

    تعیین روش کار شرکت و رسیدگی و تصمیم گیری راجع به تمام امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
    رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و ضرر سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از شنیدن گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
    گزینش مدیران و بازرس یا بازرسان
    به تصویب رساندن ترازنامه و دستور تقسیم سود میان سهامداران
    تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

    تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
    افزایش یا کاهش سرمایه
    تغییر در هیئت مدیره و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
    اجازه صدور اوراق قرضه
    ایجاد سهام ممتازه
    انحلال شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

    کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید
    اصل مدارک شناسایی اشخاصی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء
    لیست شرکا با میزان سهام آنها
    کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره
    کپی اساسنامه شرکت
    حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت تغییر آدرس شرکت

به طور کلی، شرکت ها جهت ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

۱) تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق به وسیله شرکا

۲) مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها

۳) بارگذاری مدارک و نوشتن اطلاعات لازم در سامانه ی فوق

۴) ارسال مدارک به وسیله پست به اداره ثبت شرکتها

۵) مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر برای دریافت آگهی تغییرات شرکت

۶) پرداخت هزینه روزنامه رسمی

۷) صدور آگهی

ثبت شرکت کریم خان در ذیل به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت اشاره می کند.
تغییر نام شرکت

    تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
    تنظیم یک صورت جلسه و امضاء صورت جلسه مذکور به وسیله تمامی شرکا و هم چنین ذکر میزان سهام خود.
    ضرورت ارائه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت
    برگزیدن هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد.
    به امضا رسیدن صورتجلسه به وسیله هیئت نظارت
    مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت زمان یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام
    ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام.
    تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل پس از معین کردن نام و جلب موافقت مسئول مربوطه و به امضا رساندن دفاتر ثبت.

 
نکات لازم برای صورتجلسه تغییر نام

ارسال تمامی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص صاحب سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی.

ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء.

چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء نمایند قید عنوان الزامی است و اگر وکالتا به امضا برسانند وکالت رسمی با تصویر برابر اصل باید ارائه گردد.

انتخاب هیأت نظار که از سه نفر از شرکا تشکیل شده است که در صورتی که تعداد بیشتر از ۱۲ نفر بود زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد.

تهیه سه نسخه از صورتجلسه و به امضا رسیدن توسط اعضای هیأت مدیره به انضمام ارسال یک نسخه از آن طی مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.

نوشتن بارکد پستی در سیستم.

انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی www.Irsherkat.ssaa.ir

یکی از ارکان تاسیس و ثبت شرکت ، تعیین موضوع آن شرکت می باشد. مطابق بند ۲ اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکتی نمایانگر هویت و اصل آن شرکت است. در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان سه دسته از موضوعات شرکت را به شما معرفی می کند.
موضوعات شرکت به سه دسته تقسیم می شوند:

الف-موضوعاتی که در کل غیر قابل ثبت و فعالیت می باشند.

ب-موضوعاتی که پیش از ثبت نیاز به دریافت مجوز دارند.

ج-موضوعاتی که بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان ها و ارگان ها ثبت می شوند.

نکته :موضوعاتی که نیازمند دریافت مجوز هستند شامل ۲۳ ماده می باشند که بعنوان چند مثال می توان به فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شرکت، موضوع فعالیت شرکتها ی تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و…. اشاره نمود .دیگر فعالیتهای خارج از این ۲۳ ماده قبل از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز ندارند.
تغییر موضوع شرکت

همانگونه که مطلع هستید موضوع شرکت همان هدفی است که شرکت به منظور آن تأسیس یا ثبت شده است که این موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند می تواند تغییراتی اعم از افزایش و یا کاهش داشته باشد.همه ی انواع شرکتها قادرند زمینه کاری خود را تغییر دهند.تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می پذیرد.زمانی این امر میسر می شود که مجوز تغییر از مراجع صاحب صلاحیت اخذ و به اداره ثبت ارسال گردد.در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت می بایست جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع صاحب صلاحیت اقدامات لازم را به عمل بیاورد.موضوع جدید یا الحاقی باید از بین موضوعاتی انتخاب شود که مجاز ، قانونی و قابل ثبت باشند.
مدارک لازم جهت تغییر موضوع شرکت:

    ارایه صورتجلسه.
    کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس.
    کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود تغییرات.
    کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت.
    اخذ مجوز در صورت نیاز

با توجه به نوع شرکت، اعم از شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسؤلیت محدود مراحل تغییر موضوع شرکت متفاوت است.
مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

    تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
    تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
    اخذ مجوز در صورت نیاز و با توجه به صلاح دید کارشناس.
    تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای این لیست
    تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه ، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکتها.

مراحل تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

    تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن به وسیله تمامی شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
    در صورتی که تغییر موضوع شرکت نیاز به دریافت مجوز خاص از مراجع صاحب صلاحیت باشد ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام را دریافت نموده و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را دریافت نموده و همراه با صورتجلسه به اداره ثبت ارائه خواهد شد.
    دفاتر ثبت پس از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه جهت تنظیم موضوع فعالیت ، نکاتی را به شما یاد آور می شود.

    کلیه موضوعات شرکت می توانند تغییر کنند.
    در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز جدایی ناپذیر فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
    زمینه فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
    موضوعات شرکت های تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری جدا شوند.
    تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت ها می تواند صورت پذیرد.

مراحل نقل و انتقال شرکت

    حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
    عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ( در صورتی که نقل و انتقال سهم میان خودشان صورت گیرد)
    گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی
    پرداخت مالیات ۴ درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام
    عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی

در ادامه ثبت شرکت کریم خان به نکاتی در باب ثبت تغییرات شرکت اشاره می نماید.

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :

طبق بخشنامه ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله تاسیس ضروری و در زمان تغییرات شرکت ، اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می کند.

براساس بخشنامه ی ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ جهت تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها ، موسسات اعتباری ، تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ) نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی است.

براساس بخشنامه ی ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری جهت تاسیس و تغییرات نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی می باشند.

بر اساس بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی به فعالیت پرداخته اند ، جهت ثبت تغییرات شرکت و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که جهت تاسیس اقدام به دریافت مجوز از بانک نموده اند همچنان با مجوز از بانک ذکر شده به عمل خواهد آمد.

در انتها،خاطر نشان می کنیم مشاورین زبده مجموعه ثبت شرکت کریم خان ، همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.

جهت ثبت تغییرات شرکت و یا حتی تغییر موضوع شرکت می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی امور مربوطه را در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه به انجام برسانید،مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  افزایش و کاهش سرمایه شرکت به چه معناست؟

  ثبت شرکت کریم خان تمامی امکانات لازم جهت ثبت شرکت اعم از امکان افزایش و کاهش سرمایه های شرکت را در اختیار شما قرار می دهد ، اگر می خواهید به اطلاعات کافی جهت افزایش و کاهش سرمایه شرکت دست یابید در ادامه با ما همراه باشید تا توضیحات لازم را در مورد ماهیت این امر به شما ارائه دهیم.شرکت های تجاری هنگام ایجاد شدن با توجه به برآورد هزینه ها و نیازشان جهت اجرای موضوع قرارداد بر مبنای عوامل و شرایط موجود ، سرمایه خود را تعیین می کنند. امکان دارد این عوامل و شرایط بعدها تغییر کند و باعث تجدید نظر در میزان سرمایه به صورت افزایش و یا کاهش آن شود. افزایش قیمت خدمات و یا کالاها و مواد اولیه و یا توسعه موضوع قرارداد بیش از حد پیش بینی شده از دلایل افزایش سرمایه شرکت بوده و کاهش قیمت عوامل مذکور ، کسب امتیازات مالی بدون اینکه پولی بابت آن ها پرداخت شود یا با قیمت کمتر ( مثل زمین ، کارخانه و غیره ) از دلایل کاهش سرمایه شرکت خواهد بود.
  افزایش سرمایه شرکت چگونه حاصل می شود؟

  افزایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی می باشد.

  شرکت‌ ها هنگامی که جهت فعالیت‌های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی نیاز به نقدینگی دارند از یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند. تامین مالی از روش های مختلفی مانند آورده نقدی، استفاده از پس انداز سال های گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد ذکر شده انجام می‌گیرد. جالب است بدانیم یک شرکت چگونه و طی چه مراحلی میزان سرمایه خود را افزایش می‌دهد. معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص کردن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به مقدار مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌رسد. پس از آن در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه شرکت می‌نماید.

  تغییر در سرمایه شرکت در صورتی امکان پذیر است که مجمع فوق العاده سهامداران شرکت آن را صلاح بدانند. طبق مواد ۸۳ ۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران لازم به ذکر است که این مجمع فوق العاده با حضور بیش از نیمی از سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می ‌رسد. تصمیمات مجمع فوق العاده نیز با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر می باشد. در صورتی که می خواهید در رابطه با چگونگی کاهش سرمایه شرکت بدانید در ادامه این متن با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.
  کاهش سرمایه شرکت چگونه حاصل می شود؟

  همانطور که سرمایه شرکت ممکن است افزایش یابد ممکن است گاهی کاهش پیدا ‌کند.
  کاهش سرمایه شرکت به دو طریق امکان پذیر می باشد:

      کاهش تعداد سهام: در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با کسب رضایت از شرکت خارج می‌شوند.
      کاهش مبلغ اسمی سهام: بعنوان مثال سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال کاهش پیدا کرده و مازاد آن به صاحبان سهام بازگردانده می ‌شود.

  نکته مهم و قابل توجه اینست که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع می باشد ، چون در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت کاهش پیدا می ‌کند.

  تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان ، با مدد وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی ،ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی با کم ترین هزینه می باشد.
  کاهش اختیاری سرمایه شرکت چگونه است؟

  هنگامی که شرکت به زودی موفق به انجام هدف و منظور خود نمی‌شود و بیش از مبلغ مورد نیاز سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء باز گرداند.

  طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت قادر خواهد بود به پیشنهاد هیئت مدیره درباره ی کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری تصمیم گیری کند. به این شرط که در اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق سهام لطمه ‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت کمتر از حداقل مبلغ مشخص شده نشود. یعنی بر اثر کاهش ، سرمایه شرکت در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.
  نکات مهم درباره کاهش اختیاری سرمایه شرکت:

      پیشنهاد هیات مدیره در رابطه با کاهش میزان سرمایه شرکت باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان ابلاغ شود.
      پیشنهاد هیات مدیره باید شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن تصویب نموده به همراه توجیه لزوم کاهش سرمایه باشد.
      بازرسان شرکت باید بعد از دریافت پیشنهاد هیات مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهند.
      تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برقرار جهت کاهش سرمایه باید حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود آگهی گردد.
      هریک از طلبکاران که طلب آنها متعلق به زمان قبل از نشر آگهی فوق باشد می توانند طی مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی شکایت خود را بابت کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه ارائه نمایند.
      در صورتیکه بر اساس نظر دادگاه اعتراض وارده تشخیص داده شود ، شرکت باید جهت تامین طلب شاکی وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد که اگر غیر ازین عمل نماید، دین مشخص شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می دهد.
      تا مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در صورت وجود شاکی قبل از اتمام اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه شرکت ممنوع می باشد.

  کاهش اجباری سرمایه شرکت چگونه است؟

  اگر کاهش سرمایه شرکت به دلیل برداشت از آن نباشد و ضرر‌های وارد شده به میزانی باشد که نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف نموده که از مجمع عمومی دعوت نماید تا نسبت به ماندگاری یا انحلال شرکت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. البته لازم به ذکر است که مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. پس از اخذ تصمیم در مجمع عمومی مدیران شرکت این تصمیم را مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت ‌ها می رسانند. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده به انحلال شرکت رأی ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که جهت ثبت شرکت ضروری می باشد ، سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند با این شرط که این سرمایه کمتر از میزان حداقلی که برای شرکت ‌های سهامی تعیین شده نباشد.
  نکته مهم درباره کاهش اجباری سرمایه شرکت:

  طبق تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی در کاهش اجباری سرمایه ، برخلاف کاهش اختیاری امکان دارد از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام حاصل گردد.

  در صورتی که قصد دارید در راستای افزایش و کاهش سرمایه شرکت اقداماتی را انجام دهید می توانید با مراجعه به موسسه ثبت شرکت کریم خان روند امور ثبتی و حقوقی خود در کوتاه ترین زمان طی کنید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  تبدیل شرکت به چه معناست؟

  تبدیل شرکت به معنای دگرگون ساختن و تغییر حوزه ی فعالیت شرکت می‎باشد که ثبت کریم خان در راستای تبدیل شرکت ها تمامی شرایط و مراحل را برای شما بیان کرده است , به عبارت دیگر تبدیل شرکت بدین معناست که بدون از بین رفتن شخصیت حقوقی قبلی شرکت و بوجود آمدن شخصیت حقوقی جدید برای آن,شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. به عنوان مثال ممکن است شرکت تجارتی بوده و مدیران آن تصمیم به تغییر موضوع فعالیت آن بگیرند. این نوع تغییر پس از ثبت شرکت امکان پذیر می باشد. امکان دارد تبدیل شرکت به صورت تغییر از حالت تجارتی به غیرتجاری بوده و یا تبدیل از نوع شرکت با مسئولیت محدود به شرکت خاص باشد.
  تبدیل شرکت به چه دلایلی صورت می گیرد؟

  با اینکه شرکای شرکت ها هنگام تاسیس و ثبت یک شرکت ، تمام ملاحظات و شرایط را در رابطه با انواع شرکتهای تجارتی در نظر گرفته و بررسی می نمایند و پس از آن با توجه به نیازهاشان تصمیم گیری و انتخاب می‎کنند. با این حال ممکن است بعد از مدتی احساس کنند که شرکتی که به ثبت رسانده اند مطابق با نیازهایشان نبوده و به همین علت تصمیم به تغییر و تبدیل شرکت ثبت شده می‎گیرند. این امر بدون اینکه موجب تغییر شخصیت حقوقی شرکت ثبت شده باشد انجام می پذیرد و فقط نوع شرکت تغییر می کند. حتی تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را حذف نمی کند و شرکت ثبت شده ای که تبدیل به شرکت جدید شده است، بدون اینکه وقفه‌ای در فعالیت های آن صورت بگیرد، به فعالیت های سابق خود ادامه می ‌دهد. مزیت انحلال و تبدیل شرکت و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق ‌الثبت مجدد جهت شرکت جدید دیگر مورد پیدا نمی ‌کند. ثبت شرکت کریم خان در ادامه ی این نوشتار به الزامات تبدیل شرکت پرداخته است.
  تبدیل شرکت چه الزاماتی دارد؟

  یکی از الزامات جهت تبدیل شرکت، اخذ مجوز می باشد . طبق قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ و قانون کلی وجود ندارد که دلیل بر اخذ جواز تبدیل برای همه ی انواع شرکت‌ ها به یکدیگر باشد اما در این رابطه احکام خاصی وضع شده است. بعنوان نمونه می‎توان به ماده ۲۷۸ لایحه قانونی که در رابطه با تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام است و همچنین ماده ۱۳۵ قانون تجارت که در رابطه با تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی است اشاره نمود. حقوق دانان بر این باور هستند که اگر همه ی شرکای یک شرکت برای این نوع تغییر موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز است و از آنجا که تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، اثرگذار خواهد بود.

  جهت تبدیل شرکت، تصمیم ‌گیری به تنهایی صورت نمی گیرد بلکه باید با توجه به شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها و همچنین شرایط شرکت فعلی با شرایط شرکت مورد نظر، تطبیق داده شود. برای تغییر شرکت ممکن است به شرایطی از قبیل افزایش تعداد شرکا، افزودن سرمایه هر نفر و اصلاحاتی یا تغییراتی در اساسنامه شرکت و … نیاز باشد. چنانچه می خواهید به تبدیل شرکت خود بپردازید فقط کافیست تا با مشاوران و متخصصان ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.

  جهت تبدیل شرکت، کسب رضایت از همه ی شرکای شرکت الزامی می باشد. زیرا ممکن است تبدیل شرکت خسارت به همراه داشته باشد که در این صورت همه ی شرکا باید نسبت به خسارات وارد شده متعهد شوند. در صورتی که تبدیل شرکت بدون رضایت شرکا صورت گیرد ، باعث تشدید تعهدات شرکا می‎شود و این امر بدون رضایت آنان امکان پذیر نیست.

  با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند. به عنوان نمونه، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است، می ‌توانند بدون توجه به تبدیل شرکت جهت وصول طلب خود مجدد به شرکت مراجعه کنند ، گویی که شرکت هنوز تضامنی است.
  تبدیل اجباری شرکت چگونه است؟

  اگر چه گفته می‎شود تبدیل شرکت اختیاری می باشد و شرکای شرکت خود تصمیم به تبدیل شرکت می گیرند با این حال قانونگذار در یک مورد می تواند حکم به تبدیل اجباری شرکت بدهد. طبق ماده ۵ لایحه قانونی، در صورتی که سرمایه شرکت سهامی(عام یا خاص) به هر دلیلی از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، شرکا باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر، اقدام نمایند و یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابند. در صورت تخطی مدیران شرکت از حکم مذبور و عدم افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست نماید.
  تبدیل شرکت ها چند نوع دارد؟

  ۱- تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
  ۲- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
  ۳- تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت
  ۴- تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص

  ثبت شرکت کریم خان در ادامه مطالب به شرح هر یک از موارد فوق بصورت مجزا پرداخته است.
  تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص:

  قانونگذار جهت تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص حکم خاصی را مشخص نکرده است و در رابطه با جواز این تبدیل میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. تعدادی از حقوقدانان بر این باورند که برای تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص، ابتدا باید شرکت سهامی عام منحل شده و سهامداران آن، برای تشکیل شرکت سهامی خاص اقدام نمایند. اما بعضی از آن ها بر این باورند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده ۵ لایحه قانونی، به هیچ شرکتی قابل تبدیل نمی باشد زیرا مقررات شرکت سهامی عام توسط قواعد امری و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می ‌شود. برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام، مجاز می باشد. در این تبدیل شرکت باید تمام مقررات در رابطه با تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و به این دلیل که تبدیل شرکت لازمه ی تغییر اساسنامه می باشد و در این رابطه مجمع عمومی فوق ‌العاده تصمیم گیری می کند.
  تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام:

  قانونگذار براساس ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس شرکت و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام مقرر نموده است.

   
  مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام :

  طبق ماده ۲۷۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی خاص باید در مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ، تبدیل شرکت را تصویب نموده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به همراه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهد :

  • اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده باشد.

  • دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ ل. ا. ق. ت که توسط حسابدار رسمی شرکت تأیید شده باشد.

  • لیست دارایی های شرکت در هنگام تحویل مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم تمام اموال منقول و غیرمنقول شرکت می باشد و توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری تأیید شده باشد.

  • اعلامیه تبدیل شرکت ، باید توسط دارندگان حق امضای مجاز شرکت امضا شده باشد و شامل نکات ذیل باشد :

  ۱- نام و شماره ثبت شرکت
  ۲- موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
  ۳- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبه های دیگری داشته باشد نشانی شعب آن
  ۴- در صورتی که مدت شرکت در حال اتمام باشد، تاریخ انقضاء و مدت باقی مانده آن
  ۵- سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
  ۶- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن
  ۷- هویت کامل رئیس شرکت ، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
  ۸- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام ، در مجامع عمومی
  ۹- مقررات اساسنامه در رابطه با تقسیم سود و تشکیل اندوخته
  ۱۰-میزان دیون شرکت و همچنین میزان دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
  ۱۱-بیان نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد
  تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت:

  قانونگذار در رابطه با تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت، حکمی صادر نکرده است اما همچین تبدیلی تنها زمانی امکان پذیر است که شرایط لازمه در مورد تشکیل این نوع شرکت ‌ها رعایت شود.
  تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص:

  بر اساس حکم قانونگذار طبق مواد ۱۳۵ و ۱۸۹قانون تجارت ، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب همه ی شرکای شرکت به شرکت سهامی عام تبدیل شود. طبق این حکم رعایت تمام مقررات در رابطه با شرکت سهامی ضروری است ، این تبدیل اختیاری می باشد. تبدیل شرکت نباید موجب ضرر و خسارت به طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی رود. ثبت کریم خان در زمینه مشاوره جهت تبدیل شرکت خدمات مطلوبی را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه می دهد.
  تبدیل شرکت چه نتایجی دارد؟

  بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی ‌های لازم، شرکت تبدیل ‌شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، طبق شرایط قبل از تبدیل شرکت ، همچنان طلبکار شرکت خواهند بود. با اینکه شخصیت حقوقی قبلی شرکت از بین نمی رود، با این حال نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق داشته باشد. به عنوان نمونه، طبق ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌ شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به ۵ نفر ارتقاء یابد.

   

  براساس تصمیم متخذه به شماره ۸۱۱۸۷/۹۲ مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۲ ، تبدیل شرکت ها به انواع مختلف ممنوع اعلام شده و افراد حق تغییر شرکت از نوعی به نوع دیگر را ندارند.لازم به ذکر است که در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن این است که مطابق موادی که پس از ماده ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و بالعکس بلامانع می باشد.

  ثبت کریمخان با کمک از وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی می توانند بهترین یاری رسان شما در زمینه تبدیل شرکت باشند.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  انتخاب نام شرکت:

  به منظور تغییر نام شرکت با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان می توانید اقدامات لازم جهت این امر را به انجام برسانید.شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی دارای نام می باشند که به آن نام معروف می باشند. یکی از مهم ترین مراحل جهت تاسیس و ثبت شرکت انتخاب نام برای آن می باشد. بررسی های انجام شده در این خصوص نشان می دهد شرکت هایی که نام خود را به درستی انتخاب کرده اند بسیار موفق تر از شرکت هایی بوده اند که نام های کلیشه ای یا تکراری برای شرکت خود انتخاب کرده اند.
  شرایط و معیارهای انتخاب نام برای شرکت:

      به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید به زبان فارسی و ایرانی باشد و باید از انتخاب واژگان بیگانه خودداری نمود. مرجع ثبت شرکت ها نام های بیگانه را مگر با اجازه وزارت مزبور نمی پذیرد.
      بهتر است نام‎ ها‎یی که انتخاب می‎شوند خاص بوده و عمومیت کمتری داشته باشند, این امر به تایید نام شرکت کمک می ‎کند.
      نام های انتخابی نباید یک بخشی باشند و باید ترکیبی از سه سیلاب ( سه بخش) باشند. نام‎ها‎یی که دارای دو بخش هستند در صورتی پذیرفته می‎شوند که تکراری نباشند.
      نام انتخابی نباید با شرع، عرف و اخلاق جامعه در تضاد بوده و همچنین نباید شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.

  در انتخاب نام شرکت،نکته ی قابل توجه این است که نام انتخابی نباید قبلا به ثبت رسیده باشد. در صورتی که نام انتخاب شده قبلا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد فاقد اعتبار بوده و قابلیت ثبت ندارند. به همین علت لازم است متقاضیان قبل از انتخاب نام های مورد نظر استعلام نمایند. برای استعلام از نام شرکت می توانید با ورود به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی https://www.ilenc.ir و یا پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی https://rrk.ir اقدام کنید. اگر نام مورد نظر قبلا ثبت شده باشد اطلاعات آن در سامانه قابل مشاهده می باشد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در راستای انتخاب نام شرکت خود ، با ما در ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.
  نحوه ی تغییر نام شرکت:

  پس از ثبت شرکت، هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر در نام شرکت در هر زمانی امکان پذیر می باشد. شرکت ها در صورتی مجاز به تغییر نام شرکت می باشند که نام مورد نظر آن ها،طبق کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها باشد. اشخاص حقوقی که جهت ثبت نام پیشنهادی خود نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح می باشند باید قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، از طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به همراه مدارک ارائه دهند.

  اضافه بر این،در تغییر نام شرکت رعایت یک سری از قوانین از جمله مواد ۹۵ و ۱۱۷ و ۱۴۱ و۱۶۳ و ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری الزامی می باشد. تصمیمات در رابطه با تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می گردد. همچنین جهت تغییر نام شرکت می بایست در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه تغییر نام توسط اعضا امضاء شود, سپس می بایست مدارک لازم به اداره ثبت ارائه گردد.

  اگر می خواهید با چگونگی تغییر نام شرکت ‎های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت‎ها‎ی محدود آشنا شوید در ادامه با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  برای انحلال شرکت لازم است بدانیم که در لغت انحلال به معنی تعطیل شدن و برچیده شدن می باشد و در اصطلاح حقوق تعاون، به صورتی است که در آن فعالیتهای شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، انجام وظایف آنها متوقف می شود و هیئتی به نام هیئت تصفیه ، به تصفیه امور شرکت یا اتحادیه می پردازد. لازم است بدانید برای ثبت انحلال شرکت میتوانید از کارشناسان خبره و مجرب ثبت شرکت کریم خان بهره مند شوید.
  نحوه ثبت انحلال شرکت

  در این مطلب میخواهیم به بررسی شرایط ثبت انحلال شرکت بپردازیم، همانگونه که ثبت قانونی و مطلع کردن فعالیتهای یک شرکت دارای اهمیت است انحلال و ثبت عدم فعالیت آن هم نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مانع از سو استفاده احتمالی خواهد شد.

  انحلال یک شرکت امکان دارد با خواست افراد و شرکاء بوجود آید و ممکن است در مواردی از اراده و خواست آنها خارج شود و در شرایط خاصی نظیر فوت شرکاء،برشکستگی و… که اشاره به آن خواهد شد ایجاد شود.
  با شرایط ثبت انواع مختلف شرکتهای تجاری کامل آشنا شدید حال اگر به هر دلایلی قصد پایان دادن فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اید ما روش اعلام انحلال شرکت را در این مقاله اعلام می نماییم طریقه انحلال در قانون تجارت همانند روش های ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت ثبت شده متفاوت است که به رایج ترین و مهمترین انواع این شرکت در این مقاله پرداخته میشود.
  انحلال شرکت سهامی خاص

  الف) شرکت سهامی خاص در این شرایط منحل خواهد شد:

  ۱- زمانی که شرکت موضوعی را که از سوی آن تشکیل شده باشد انجام داده شود و یا انجام آن غیر ممکن باشد.
  ۲-در صورت انقضای زمان مشخص شده برای شرکت و عدم وجود تمایل شرکاء به تمدید کردن آن.
  ۳-در صورت ورشکستگی شرکت.
  ۴-درهر زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر دلیلی به انحلال شرکت رای بدهد.

  ب) مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی، در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، شامل موارد ذیل میباشد:

  ۱-اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که توسط شرکا و مدیر تایید شده باشد
  ۲-آخرین روزنامه رسمی شرکت
  ۳-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران مورد انتخاب باشد
  ۴-اصل روزنامه کثیر الانتشار شامل آگهی دعوت شرکاء، هر زمان مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود. صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارکات باید طی ۵ روز از تاریخ تشکیل شده جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و پس از ثبت شدن در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء زیر آن از طریق نماینده آن شرکت منحل می شود.
  انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  الف) دلایل مختلف عام انحلال

  شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:

  ۱- چنانچه هدفی که شرکت به سمت آن تاسیس شده محقق شده باشد و یا غیر ممکن بودن دسترسی به آن و جود داشته باشد.
  ۲-انقضاء مدت به این معنا است که محدودیت زمانی برای فعالیت های شرکت وجود دارد و این زمان سپری شود.شرکاء عملی به سوی تمدید آن انجام نداده باشند.
  ۳- تصمیمات تمام شرکاء: آنجا که قرارداد تشکیل شده شرکت از طریق تمام شرکا منعقد شده است،بدین جهت خودشان می توانند با توافق همه شرکا از این قرارداد صرف نظر کنند.
  ۴-منتفی شدن تعداد شرکا، در صورت از میان رفتن شرکاء و فقط باقی ماندن یک شریک، شرکت منحل خواهد شد.
  ۵-درصورت ورشکستگی، ورشکستگی به معنی عدم توانایی شرکت در پرداخت وجوهی است که برعهده شرکت می باشد. گفتنی است که شرکت پس از ورشکستگی هیچ دخالتی در اداره امور شرکت نخواهد داشت و منحا خواهد شد.

  ب) دلایل خاص انحلال

  در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» قانون تجارت، ماده ۱۱۴ موارد مختص به انحلال شرکت با مسئولیت محدود شرح داده است. که شامل موارد زیر می باشد:

  ۱-در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که مقدار بهره آنها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت)این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای می باشد. بدین جهت اگر فقط حتی دو نفر از بیست نفر شرکا بیش از ۵۰% سرمایه شرکت را داشته باشند،هر زمان که بخواهند میتوانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.
  این بند جنبه الزام آور دارد و تحت هیچ شرایطی نمی توان اکثریت سرمایه‌ای را تغییر داد. مثلا نمیتوان اکثریت را ۸۰% یا ۲۰% قرار داد.
  لازم به ذکر است که این بند امکان دارد سبب سو استفاده بعضی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و باعث از بین رفتن حقوق سایرین شرکا شود. چون آنها میتوانند با تهدید سایرین شرکا به حل شدن، نظرات و تصمیمات خود را در شرکت اعمال کنند.
  ۲-هنگامی که به واسطه ضررهای وارد شده به شرکت، نیمی از سرمایه شرکت از بین برود و یک نفر از شرکا تقاضای انحلال کند و دادگاه نیز دلیل های او را موجه بداند. شرکای دیگر نیز نخواهند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق دارد بپردازند و او را از شرکت اخراج کنند.

  نکات قابل اهمیت در رابطه با این بند:

  الف. انحلال شرکت واگذار شده به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.
  ب. درخواست داشتن انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نیمی از سرمایه شرکت را از بین ببرد.
  ت. حکم انحلال شرکت زمانی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایرین شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را بپردازند. این متن نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع شده ضرر شخصی وی بدون انحلال میسر نیست پس هر زمان شرکا سهم او را بتوانند پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.

  ۳- به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت زمانی که یکی از شرکا فوت شود و به موجب اساسنامه شرکت، فوت شریک موجب انحلال شرکت باشد، آن شرکت منحل خواهد شد.
  علل وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود می باشد به این مفهوم که در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.
  به این مدارک برای ثبت انحلال این شرکت نیار خواهید داشت:

  ۱- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
  ۲- آگهی های شرکت که در آخرین روزنامه رسمی منتشر می شود.
  ۳- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه که باید خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
  ۴- ارائه سند ثبت دایر شده بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء صورت گرفته باشد.
  انحلال شرکت تضامنی

  در چه شرایطی شرکت های تضامنی منحل خواهند شد:

  ۱- دستیابی پیدا کردن به هدف شرکت یا عدم موفقیت قطعی در ذستیابی به هدف تاسیس شرکت می باشد.
  ۲-در صورت تعریف شده زمان فعالیتها در زمان ثبت شرکت و به پایان رسیدن بدون اقدام کردن به تمدید زمان فعالیت.
  ۳-تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده شرکت به سمت انحلال
  ۴- زمانی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ کند
  ۵- زمان ورشکستگی شرکت
  ۶- در صورت تراضی همه ی شرکا
  ۷-صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضا داشتن احد از شرکاء
  ۸-در صورت محجوریت یا فوت یکی از شرکاء به شرطی که در اساسنامه قید شده باشد
  ۹- زمانی که احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکستگی آن از منافع شرکت برای پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را کند، حتی اگر ۶ ماه قبل قصد خود را از طریق ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند.
  انحلال تعاونی

  مقاماتی که حق انحلال تعاونی را دارند

  مقاماتی که اتحادیه تعاونی یا شرکت را می توانند منحل کنند شامل موارد زیر می باشد:

      مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه تعاونی یا شرکت
      وزارت تعاون
      دادگاه

  موارد انحلال تعاونی به شرح ذیل میباشد:

  منحل شدن اتحادیه تعاونی یا شرکت به صورت زیر می باشد:

      تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده
      کاهش یافتن میزان یا تعداد اعضا از نصاب مقر
      انقضای زمان مشخص شده در اساسنامه متوقف شدن فعالیت بیشتر از یک سال ، بدون عذر موجه
      عدم وجود رعایت قوانین و مقررات مربوط
      ورشکستگی

  گرفتن مجوز انحلال تعاونی

  در موردهایی که اتحادیه تعاونی یا شرکت با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود. به علت ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون قسمت تعاونی و تبصره آن، تعاونی مؤظف است بعد از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، رضایت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی، شهرداری ها و بانک هایی که از آنها امتیازها یا اعتباراتی بدست آورده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از غیر منقول و منقول، به آن ها تعهداتی داده است ، اخذ کند و آن را همراه مدارکات مرتبط به تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده ، برای بدست آوردن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. هنگامی که تعاونی اعتبارات و امتیازات و امکاناتی از دستگاه های ذکر شده دریافت نکرده باشد برای انحلال می تواند اقدام نماید. از این بیان آیین نامه اجرایی به این صورت استنباط می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون، در جایی است که او از دستگاههای مزبور، اعتبارات یا امتیازاتی کسب کرده یا تعهداتی، در قبال گرفتن اموال به آنها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به داشتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نمی باشد و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.

  در اینجا نیاز است به دو مطلب اشاره شود:

      تمامی اموالی که از منابع دولتی و عمومی در اختیار تعاونی قرار گرفته و با انحلال آن باید مسترد شود.
      تعاونی که منحل می شود، باید قبل از انحلال به تعهداتی که در مقابل اخذ اموال و سرمایه و امتیازات از منابع عمومی و دولت ها و شهرداری ها و بانک ها سپرده است، عمل نماید.

  انحلال شرکت، تقسیم دارایی بین شرکا زمانی میسر است که طلبکاران، طلب خود از شرکت را دریافت کرده و برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار، تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

  ثبت کریم خان کلیه خدمات مربوط انحلال شرکت را در مدت زمان کوتاه در اختیار شما قرار خواهد داد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  تغییر آدرس شرکت ها به چه صورت می باشد؟

  ثبت شرکت کریم خان در این مقاله بر آنست تا به مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت ها بپردازد. قبل از آنکه نحوه ی تغییر آدرس شرکت را شرح دهیم لازم است بدانیم آدرس هر شرکت مکانی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال در نظر گرفته و اعلام می شود و هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند ۳ اساسنامه ی آن قید می شود. بعد از به ثبت رساندن شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت ثبت شده اقدام نمود اما لازمه ی این تغییر رعایت یک سری تشریفات قانونی است که در این مقاله به بیان آن ها می پردازیم.

  جهت تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند به موجب صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام نمایند. البته لازم به توضیح می باشد که اختیار تغییر آدرس شرکت در تبصره ی بند ۳ اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیت مدیره نیز واگذار شده است. در این تبصره قید شده است که هیئت مدیره می تواند آدرس شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت می داند تغییر دهد و شعباتی برای شرکت مورد نظر تاسیس کند. بدین ترتیب تغییر آدرس شرکت بر اساس تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه همچین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است. اگر می خواهید از مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس شرکتها مطلع شوید در ادامه این متن با ما در ثبت شرکت کریمخان همراه باشید.
  جهت ثبت تغییر آدرس شرکت چه مدارکی لازم است؟

      تمام مدارک ثبتی شرکت
      صورتجلسه ای که جهت تغییر آدرس شرکت تنظیم شده با امضای سهامداران یا اعضای هیات مدیره
      تمام مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

  نکته ی مهم در رابطه با تغییر آدرس شرکت ها اینست که مراحل تغییر آدرس شرکت متناسب با نوع شرکت متفاوت است.
  تغییر آدرس شرکت سهامی چگونه صورت می گیرد؟

      تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه با امضای هیات رئیسه شرکت
      رعایت تشریفات دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت

  قابل ذکر است زمانی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذار شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه ای نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می نماید. در صورتی که تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال شود. متقاضیان گرامی چنانچه به هر دلیلی قصد تغییر آدرس شرکت خود را دارید می توانید از کارشناسان مجرب و کارآزموده ثبت شرکت کریمخان مشاوره و راهنمایی بگیرید.
  تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود چگونه صورت می گیرد؟

  جهت تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود لازم است مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ای مبنی بر این تغییر تنظیم شده و توسط کلیه ی اعضای شرکت (شرکا) با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک امضا گردد. در صورتی که اعضای شرکت بیشتر باشند طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت ناظران انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی ذکر می گردد و لازم است صورتجلسه توسط آن ها به امضا برسد. این صورتجلسه باید حداکثر یک ماه پس از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

  زمانی که اختیار تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای را در ارتباط با ثبت تغییر آدرس شرکت تنظیم کند و در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد باید پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
  نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود :

  بسمه تعالی

  نام شرکت …………… شماره ثبت ………… و شناسه ملی…………… سرمایه …………………………. ریال در تاریخ ……………….. ساعت ………………….. جلسه هیات مدیره شرکت با محل شرکت از آدرس قبلی ……………… کد پستی: ……………… انتقال یافت.

  آقای/خانم ……….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

  امضاء اعضاء هیات مدیره ……….
  در رابطه با صورتجلسه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

      صورتجلسات باید بعد از امضای اشخاص دارای سمت و با مهر شخصیت حقوقی و روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه و ارسال گردد.
      صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا
      در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد فقط کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم گردد
      در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت طبق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مدارک ضروری و لازم است.
      ذکر نام شرکا و میزان سهام آن ها در صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا
      در صورت ازدیاد تعداد شرکا هیأت نظارت منتخب از سه نفر از شرکا تشکیل می شود.
      امضای تمام صفحات صورتجلسه(الزاما)
      اگر اختیار تغییر آدرس بر عهده ی هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت ۳ روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.

  جهت تغییر آدرس شرکت چه مراحلی باید گذرانده شود؟

      تهیه و تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکای شرکت
      مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir جهت ثبت درخواست تغییر آدرس شرکت
      بارگذاری مدارک لازم و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی ثبت شرکت ها
      ارسال مدارک لازم از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
      مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت دریافت آگهی تغییرات
      پرداخت هزینه جهت روزنامه رسمی
      صدور آگهی

  پس از تکمیل مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت خود به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید تا متخصصان و کارشناسان این مجموعه این مهم را در کوتاهترین زمان برای شما به انجام رسانند.

  شایان ذکر است،شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در رابطه با ثبت تغییر آدرس شرکت ها , می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل نمایید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  تغییر موضوع شرکت یکی از دغدغه های برخی شرکت ها می باشد . موضوع شرکت هدف و نوع فعالیتی می باشد که شرکت به منظور انجام آن تشکیل شده است و جهت گیری و نوع فعالیت شرکت را تعیین می کند. موضوع شرکت بر امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری ناظر می باشد. مشخص نمودن موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف و هویت آن شرکت است.

  موضوع شرکت باید به صورت صریح در اساسنامه شرکت قید شود. تاکید اساسنامه در رابطه با تعیین موضوع شرکت بابت شفافیت و تفسیر وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت می باشد. طبق این تفاسیر هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت هایی جدا از موضوع شرکت بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت فراتر بروند. در صورت تجاوز محل آن ها پیگرد قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامنا مسئول می باشند. ثبت شرکت کریم خان در این مقاله به بیان مدارک و مراحل لازم جهت تغییر موضوع شرکت پرداخته است.
  موضوعات شرکت چند دسته هستند؟

      موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
      موضوعاتی که قبل از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند.
      موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

  نحوه ی تغییر موضوع شرکت

  موضوع یا هدف شرکت در صورتی قابل تغییر ، افزایش یا کاهش می باشد که اعضای شرکت صلاح بدانند. همه ی انواع شرکت ها قادر خواهند بود موضوع فعالیتشان را تغییر دهند. در صورتی که در اساسنامه شرکت،موضوع به درستی شامل فعالیت های آن نشود ,شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر داده و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را اضافه کنند.برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت لازم است سهامداران شرکت ، جلسه ی مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل دهند و در این مورد تصمیم گیری نمایند . در قانون تجارت تغییرات اساسنامه شرکت (اعم از بعضی از مواد یا کل اساسنامه) ، افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال شرکت و همچنین نحوه ی تصفیه بر عهده ی مجمع عمومی فوق‌العاده گذاشته شده است. پس از اتخاذ تصمیم نهایی ، هر یک از سهامداران صورتجلسه ای را که تنظیم شده است با ذکر میزان سهم الشرکه امضاء می کنند.

  هنگام تغییر موضوع شرکت یا الحاق آن باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه نمود و در صورت مجوزی بودن موضوع جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود. همچنین مسلم است موضوع جدید یا الحاقی می‌ بایست از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد. برخی از موضوعات فعالیت بدون اینکه به اخذ مجوز نیاز داشته باشند قابلیت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها را دارند متقاضیان گرامی جهت ثبت موضوع شرکت خود می توانید به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن موضوع شرکت خود را به ثبت برسانید.برخی از موضوعات به علت ماهیتشان قابلیت ثبت را ندارند و به آن ها مجوز داده نمی شود و با ثبت آن ها موافقت نخواهد شد. بعضی دیگر از موضوعات نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات ، قبل از ثبت شدن در مرجع ثبت شرکت ها می بایست اقدام به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح نمایند. این موضوعات شامل ۲۳ ماده می باشند, مانند فعالیت هایی که به امور پولی و بانکی شرکت مرتبط می شود، موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و… که دیگر فعالیتهای خارج از این ۲۳ ماده قبل از ثبت شرکت نیازی به اخذ مجوز ندارند . بنابراین موضوع جدید یا الحاقی می بایست قابلیت ثبت را داشته باشد و طبق آنچه که در قوانین بیان شده است غیر قابل ثبت و فعالیت نباشد.
  مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت

  همان طور که گفته شد، تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. این امر زمانی امکان پذیر است که از مراجع ذی صلاح مجوز تغییر را دریافت و به اداره ثبت ارسال شود که در رابطه با این موضوع ثبت کریم خان می تواند خدمات مطلوبی را به متقاضیان ارائه دهد.
  در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت می بایست جهت گرفتن مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذی صلاح اقدام نمود. موضوع جدید یا الحاقی باید از بین موضوعاتی انتخاب شود که مجاز و قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشند. برای تغییر موضوع شرکت ۳ هفته زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکتها اخذ گردد. برای تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، مرجع دارای صلاح باید مانند سایر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل نماید.
  مدارک لازم جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت

      ارائه صورتجلسه
      کپی آگهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی تأسیس
      کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود تغییرات
      کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت
      اخذ مجوز در صورت نیاز

  نکته مهم در رابطه با تغییر موضوع شرکت :

  تغییر موضوع شرکت ها باید با نوع شرکت ثبت شده متناسب باشد. متناسب با نوع شرکت، مبنی بر اینکه شرکت از نوع سهامی خاص یا با مسؤلیت محدود باشد، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد. اگر میخواهید مراحل تغییر موضوع شرکت های نام برده را بدانید در ادامه با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.
  مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص :

      ایجاد مجمع عمومی فوق العاده
      تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن توسط اعضای هیأت رئیسه
      دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس مربوطه
      تهیه ی لیست سهامدارانی که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور داشتند و امضای آنها
      تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها

  پس از طی مراحل فوق می توانید ثبت تغییر موضوع شرکت خود را به ثبت شرکت کریم خان بسپارید.
  مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود :

      ایجاد مجمع عمومی فوق العاده
      تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا با قید کردن میزان سهام هر یک در شرکت
      مراجعه به اداره ثبت شرکتها و اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت در صورت نیاز
      تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح
      دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر
      تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها
      امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی

  نکات مهم در رابطه با صورتجلسات تغییر موضوع شرکت :

      تمام صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی بعد از اینکه توسط اشخاص دارای سمت امضا شد و بامهر آن شخصیت حقوقی، تهیه شده و فرستاده شود.
      مشخص کردن تغییر کامل موضوع شرکت یا اصلاح مواردی از آن و یا الحاق به موضوع در صورتجلسه
      دریافت مجوز از مرجع مربوطه در صورت نیاز موضوع به اخذ مجوز و تحویل به اداره پست در مدت ۳ روز و سپس درج نمودن بارکد پستی در سیستم
      تنظیم صورتجلسه در چند نسخه و امضای کلیه ی صفحات توسط هیأت جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج نمودن بارکد پستی در سیستم
      رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده ۹۹ در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران
      تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران
      درج نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام در لیست و امضای آن و تأیید صحت هیأت رئیسه مجمع و ارسال آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
      انجام کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی

  در صورتی که قصد تغییر موضوع شرکت خود را دارید پیش از هر اقدامی به موسسه ثبت شرکت کریم خان مراجعه نموده و اقدامات لازم جهت تغییر موضوع شرکت را انجام دهید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای می باشد كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می كند . نکته قابل توجه این می باشد که به دلیل برابر بودن حجم ارزش افزوده ی بنگاه های اقتصادی در یک کشور با تولید ملی همان کشور به این معادله می رسیم که (استهلاک + سود + بهره + دستمزد = معاملات واسطه ای – کل معاملات = ارزش افزوده ) در حقیقت می توان گفت مقیاس اندازه گیری مالیات بر ارزش افزوده، میزان تولید ناخالص ملی است. ثبت شرکت کریم خان در این مقاله به شرح اطلاعاتی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.
  ارزش افزوده چیست؟

  از نظر اقتصاددانان ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده ، به عبارت دیگر ارزش افزوده به معنای فروش منهای خرید است. بر مبنای این تعریف از ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام و غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی كالاها و خدمات است که چند مرحله ای می باشد و از اضافه ی ارزش کالاها در مراحل مختلف ، از تولید و تكمیل آن تا مصرف نهایی ، اخذ می شود.
  مزایای مالیات بر ارزش افزوده:

      درآمدزایی جدید جهت پاسخگویی به هزینه های دولت
      فرار از پرداخت مالیات
      تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای
      نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
      سهولت در كنترل و حسابرسی
      تأثیرات منفی کم

  معایب مالیات بر ارزش افزوده:

      اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده
      اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها
      اشكالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

  قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران:

  میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران فقط ۳ در صد می باشد و این در حالی است که در ۷۰ درصد از کشور هایی که دارای این نوع مالیات هستند میزان مالیات بر ارزش افزوده به بیش از ۱۵ در صد می رسد. قابل ذکر است که کالاهایی از قبیل کالاهای اساسی ، پروتئینی ، محصولات کشاورزی و نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند. در صورتیش که می خواهید نحوه ی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را فراگیرید در ادامه این متن با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.
  ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده :

  فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل دو مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام می باشد . پس از اینکه فرآیند پیش ثبت نام تکمیل شد، کد کاربری و کلمه عبور از طریق پست به محل اقامتگاه قانونی شرکت فرستاده می شود . امکان ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور فراهم می شود. امکان دریافت مالیات برارزش افزوده از خریداران کالا و خدمات میسر نمی گردد مگر تا زمانی که فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شده و گواهینامه مالیات برارزش افزوده صادر گردد. همچنین بر اساس بند یک ماده ۲۲ قانون مالیات برارزش افزوده در صورت عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت معین شده ، معادل ۷۵% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام مشمول جریمه می گردند . همچنین علاوه بر جریمه مذکور به اندازه ۲ % در ماه نیز نسبت به مالیات پرداخت نشده می بایستی جریمه تاخیر پرداخت نمایند. ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از اساسی ترین اقداماتی است که هر شرکتی می بایست جهت انجام فعالیتهای اقتصادی خود انجام دهد و عدم ثبت نام دارای اثرات مالی و مالیاتی عمده ای می باشند.
  روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده :

  تسویه حساب بازرگانان با مالیات ۱۰% به عنوان نمونه

  خرید یک جنس به بهای مثلا ۱۰۰ ریال + ۱۰ ریال مالیات و افزودن ارزش جنس…. و در انتهای ۳۰۰ ریال فروش با ۲۷/۲۷ ریال مالیات نهفته در بهای فروش ما به تفاوت قابل پرداخت به خزانه دولت = ۱۷/۲۷ ریال

  در واقع ۱۰۰ ریال + ۱۰ % = ۱۱۰ ریال

  افزودن ارزش (دلالی . فروش یا تولید فرقی نمی کند)

  فروش به قیمت ۲۷۲/۷۳ ریال + ۱۰% مالیات (= ۲۷/۲۷) = ۳۰۰ ریال
  شیوه قیمت گذاری و فاکتور نویسی در بازار :

  بر اساس قوانین بسیاری از کشور ها ، فروشنده ها موظند قیمت کل کالا را که شامل(مالیات بر ارزش افزوده است) روی آن بنویسند.

  روش قیمت گذاری بدین صورت ممنوع می باشد : (قیمت پایه) + (مالیات بر ارزش افزوده)

  فروشنده ها موظفند در فاکتور نویسی در انتهای محاسبه ، مبلغ قابل پرداخت و رقم مالیات بر ارزش افزوده را به صورت جداگانه استخراج کرده و آن را همراه با نرخ در صد بنویسند.

  به عنوان مثال اگر بهای فروش کل ۱۱۰ ریال باشد رسید صندوق باید اینگونه نوشته شود :

  قیمت کل = ۱۱۰ ریال * دارای ۱۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده به نرخ ۱۰ %
  برخی از کالا ها و خدمات به دلایل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند :

      کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده
      کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم در امد
      کاهش هزینه های اجرای و وصول مالیات

  نتیجه گیری از خدمات ارزش افزوده:

  ۱-مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای می باشد كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می كند.

  ۲-مالیات بر ارزش افزوده ۳ نوع تولیدی , مصرفی و درآمدی دارد , که نوع تولیدی بیشترین پایه مالیاتی را داشته و نوع مصرفی کم ترین پایه مالیاتی را دارد که اکثر کشور ها از آن استفاده می کنند. نوع درامدی هم بر تولید خالص ملی تعلق دارد.

  ۳-کاهش فشار مالیاتی بر تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی و افزایش کارای نظام مالیاتی از مهمترین دلایل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از ثبت کریم خان مشاوره بگیرید.
  مراحل اخذ مالیات بر ارزش افزوده

  پیش از هر چیز جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده میبایست اقدام به ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت نمایید سپس برگه ثبت نام اولیه دریافت مالیات بر ارزش افزوده را به همراه مدارک لازمه ارائه دهید.پس از طی کردن این مراحل جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده می بایست به ثبت نام مرحله دوم بپردازید و این عمل را الزاما پس از آمدن رمز عبور به انجام رسانید.سپس کلیه مدارک لازم جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده را به اداره دارایی تحویل داده و به این نکته باید توجه داشته باشید که برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه برای سه ماهه های سالهای پیش از تاسیس تا سالی که قرار است ارزش افزوده ثبت نام گردیده و گواهی صادر شود نیز باید ارائه گردد.همچنین کلیه قراردها برای ثبت نام مرحله آخر و صدور گواهی ارزش افزوده نیز از دیگر مدارکی است که جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید ارائه شود.

  شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در زمینه امور مالیاتی و در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ، می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل نموده و مشاوره بگیرید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  ثبت شرکت کریمخان در این نوشتار قصد دارد به توصیف پلمپ دفاتر و چگونگی انجام آن بپردازد. قبل از هر چیزی لازم است بدانیم همه ی شرکت ‎ها‎ و موسسات و سازمان هایی که توسط اداره ثبت شرکتها ثبت شده اند، مشمول قوانین مالیات می ‎باشند و موظفند دفاتر قانونی خود را برای تحریر تمام فعالیتهای مالی از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند. این دفاتر كه به دفاتر قانونی معروف هستند جهت مشخص کردن فعالیت های مالی سالیانه شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه ی تحریر دفاتر قانونی شركتها موظف می باشند تمامی عملیات مالی خود را به ترتیب به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و زمانی كه به انتهای سال مالی می رسند و می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند باید این دفاتر پلمپ شده را هم جهت استناد به دارایی تحویل دهند.

  تمام شرکت ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند حتی شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی هستند و در پایان سال مالی باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند.
  چرا باید پلمپ دفاتر انجام گیرد؟

  پلمپ دفاتر امری الزامیست زیرا جزو قوانین بوده و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی در پی دارد. که این جریمه مالیاتی عبارتست از عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس ، مسئولیت تضامنی به علاوه ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد. چنانچه می خواهید از مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر آگاه شوید در ادامه متن با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

   
  جهت اخذ پلمپ دفاتر چه مدارکی لازم است؟

      کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
      کپی روزنامه رسمی تاسیس
      کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
      مهر شرکت

  هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتری را که وزارت عدلیه با توجه به نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد اعم از دفتر روزنامه , دفتر كل و دفتر دارائی داشته باشد و آنها را پلمپ نماید. پلمپ دفاتر یک روزه انجام می شود و حدود یک ماه زمان می برد تا توسط اداره پست به دست موکل برسد. شرکت ها و موسسات جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشند.

  دفتر روزنامه دفتری است كه شرکت ها موظفند اجر تمام مطالبات و دیون و داد و ستد های تجارتی خود و همچنین تمام واردات و صادرات تجارتی را با هر اسم و رسمی كه هستند در آن ثبت نمایند.

  دفتر كل دفتری است كه تاجر باید تمام معاملات خود را لااقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج نموده و انواع مختلف آن را تفکیک کند و هر کدام را در صفحه مخصوص در دفتر كل بصورت خلاصه ثبت نماید.

  دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را در آن ثبت و امضاء نماید.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل پلمپ دفاتر تجاری می توانید در ادامه این مطلب با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.
  مراحل پلمپ دفاتر تجاری چگونه صورت می گیرد؟

  طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر تجاری , شخصی كه برای پلمپ دفاتر قانونی خود به اداره ثبت مراجعه می كند، ابتدا باید برگه ی اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری را كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد می باشد تهیه كند. مدیر شرکت یا مؤسسه یا تاجر شخصا باید ورقه اظهار نامه را تكمیل نموده و با استفاده از مهر شرکت آن را مهر کند. همچنین باید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه اظهار نامه منعكس شود. البته شرکت یا مؤسسه ای كه هنوز مهر تهیه نكرده است از این قاعده مستثنی می باشد. علاوه بر این لازم است كلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. همچنین اگر مراجعه كننده بازرگان باشد لازم است مشخصات كامل وی در پایین ورقه قید شود و كارت شناسائی نیز به همراه داشته باشد . در انتها لازم است که مراجعه كننده ای كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی بخش پلمپ دفاتر تجارتی مراجعه نماید و دفاتر را به متصدی مربوطه تحویل دهد.

  متصدی مربوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را از آورنده تحویل گرفته و تعداد صفحات دفتر روزنامه و دفتر كل و دارائی را در آن می نویسد. سپس ارباب رجوع دفتر را به قسمت حسابداری برده و حسابدار با توجه به تعداد دفاتر و صفحات آن و از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه توسط بانک ملی آن را پرداخت نموده و فیش مربوطه را تحویل حسابدار داده و اظهار نامه پلمپ دفاتر كه شامل مهر حسابداری با قید تاریخ و پول پرداخت شده می باشد را دریافت می نماید.
  چه عواملی موجب رد پلمپ دفاتر می شود؟

      در صورتی که دفاتر ارائه‌ شده به جهتی از پلمپ خارج‌ شده یا یک یا چند برگه از آن کم شده باشد
      در صورتی که یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفتر ثبت‌ نشده باشد
      در صورتی که اطلاعات طبق تاریخ وقوع آن‌ ها ثبت ‌نشده باشد
      ثبت کردن همه یا بخشی از فعالیت‌های در حاشیه
      تراشیدن یا پاک کردن نوشته‌های دفاتر جهت سو استفاده
      وجود جای خالی بیش ‌از حد در صفحات سفید
      بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی
      تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و دفاتر مشاغل زائد

  شما می توانید از طریق ثبت شرکت کریم خان پلمپ دفاتر قانونی را دریافت نمایید ، بنابراین جهت انجام مراحل قانونی پلمپ دفاتر خود ضمن مراجعه به این موسسه ، در کوتاهترین مدت اقدامات لازمه را به عمل بیاورید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398  ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند رود

  آشنایی با منطقه آزاد اروند رود:

  برای ثبت شرکت در اروند لازم است قبل از هر چیز بدانیم ، اروند رود که تحت عنوان شط العرب نیز شناخته شده است ، از برخورد رودخانه های دجله و فرات در نقطه ای به نام قرنه ، در ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی آبادان به وجود آمده است و رو به سوی جنوب شرقی از کنار شهر بصره عبور می کند و سپس به عراق وارد می شود و پس از آن شهرستان های خرمشهر و آبادان را طی کرده و در ۸ کیلومتری جنوب اروند کنار به خلیج فارس می ریزد و در شهر خرمشهر با شاخه غربی رود کارون مخلوط می شود.عرض اروند رود بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و عمق آن بین نه تا پانزده متر در تغییر است که این تغییر به هنگام جزر و مد آب نمایان می شود.

  ایران و عراق در ۱۵ اسفند سال ۱۳۵۳ طی معاهده ۱۹۵۷ الجزایر ژرفگاه اروند رود را به عنوان خط مرزی میان دو کشور معین نمودند.به سبب اشتراک این رودخانه بین دو کشور ایران و عراق ، طبق قوانین بین المللی ، هر دو کشور دارای حقوق یکسان بر رودخانه می باشند.

  منطقه آزاد اروند رود با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان ، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) در محل برخورد دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است.این بخش در کنار کشورهای عراق و کویت بوده و با بهره مندی از ظرفیت های ارتباطی مانند دریایی ، هوایی ، حمل و نقل جاده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  ثبت شرکت کریم خان علاوه بر فراهم آوردن امکانات لازم جهت(ثبت شرکت در اروند) ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند رود ، قابلیت ها و امکانات این منطقه را برای شما بازگو می نماید.

      معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای کلیه فعالیت ی اقتصادی
      (با اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون تجاری و صنعتی کشور یعنی معافیت مالیات بر درآمد اصناف ، تمامی مشاغل و فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اصناف برای ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند)
      امکان ترانزیت کالا به کشورهای منطقه
      امکان دستیابی به انرژی ارزان
      امکان دستیابی به نیروی انسانی ماهر، کارآزموده و ارزان از ملیت های مختلف
      حاصلخیز بودن خاک حاشیه رودخانه های منطقه به منظور گسترش تولیدات کشاورزی
      دستیابی سریع،آسان و ارزان به بازارهای منطقه ای و جهانی از طریق جاده ، ریل ، دریا و هوا
      امکان معرفی محصولات تولیدی با هزینه کم از طریق برگزاری نمایشگاه های ادواری
      فرودگاه بین المللی آبادان
      امکان تخلیه کانتینر

  مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند برای ثبت شرکت در اروند

  ۱- صدور محصولات بدون پرداخت عوارض گمرکی
  ۲- ورود مواد اولیه،قطعات و ماشین آلات بدون عوارض گمرکی
  ۳- مقررات خاص جهت بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد
  ۴- مقررات ویژه جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد
  ۵- تسهیلات صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد
  ۶– امکان مشارکت با سرمایه گذاری خارجی بدون محدودیت در نسبت مشارکت
  ۷- امکان سرمایه گذاری خارجی با مالکیت ۱۰۰%سهام
  ۸- صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد
  ۹- آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچگونه محدودیت
  ۱۰- امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی بدون محدودیت در نسبت مشارکت
  ۱۱- شرایط مساعد سرمایه گذاری در صنایعی نظیر پوشاک،چرم،مواد غذایی و آشامیدنی،نساجی،قطعات خودرو،ماشین آلات،فلزات اساسی،نفت
  ۱۲- شرایط مساعد سرمایه گذاری در خدماتی نظیر ورزشی،فرهنگی،گردشگری،بیمه،بانکداری،خدمات کامپیوتری
  ۱۳- شرایط مساعد سرمایه گذاری در کشاورزی(باغداری،پرورش زنبور عسل،پرورش پرندگان،تولید قارچ و…)

   
  مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد اروند

  ۱- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که می بایست توسط سهامداران امضا شده باشد.

  ۲- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه ذکر شده میبایست توسط همه سهامداران امضا شده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام و کمال پرداخت شده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ذکر شده باشد.

  ۳- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضای سهامداران و بازرسان رسیده باشد.

  ۴- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

  ۵- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

  ۶- اگر اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

  ۷- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

  ۸- دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

  ۹- ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
  مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد اروند

  ۱- کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).

  ۲- فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران و چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند ارائه ی تصویر گذرنامه ایشان

  ۳- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ۲ برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)

  ۴- شرکت نامه ۲ برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

  ۵- اساسنامه ۲ جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

  ۶- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره ۲ نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

  ۷- اخذ و ارائه ی مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

  ۸- ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه

  ۹- گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا

  ۱۰- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

   
  مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت های ایرانی در منطقه آزاد اروند

  ۱-آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر تاسیس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند

  ۲-مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت سرمایه گذاری سازمان.

  ۳-ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت

  ۴-تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی شرکت شامل اظهارنامه،اساسنامه یا شرکتنامه،آگهی تاسیس شرکت اصلی و آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره

  مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت های خارجی در منطقه آزاد اروند

  ۱- اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی که به زبان فارسی کامل شده و توسط نماینده شرکت و یا وکیل امضا شده باشد.(در ۲ نسخه)

  ۲-اساسنامه شرکت که توسط مرجع صلاحیتدار ثبت شرکت ها در کشور متبوع و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تایید شده و به زبان فارسی ترجمه شده باشد.(۱ نسخه)

  ۳-مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)نمایندگان دارای اختیار شرکت

  ۴-ارائه تاییدیه پرداخت های هزینه های ثبت

  ۵-وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام شده باشد.

  ۶-کپی مجوز فعالیت اقتصادی که توسط معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان صادر می گردد.

  ۷-آگهی تاسیس شرکت در کشور اصلی که به تایید مرجع صلاحیتدار ثبت شرکت ها در کشور متبوع و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان رسمی ترجمه شده باشد.

  ۸-اختیارنامه نماینده شرکت در ایران که قانونی بودن و اعتبار آن مورد تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت قرار گرفته باشد و در صورتی که اختیارنامه مزبور به زبان خارجی باشد علاوه بر اصل تایید شده ترجمه رسمی آن نیز ضمیمه گردد.

   
  فرآیند در یافت مجوز بهره برداری در منطقه آزاد اروند

  ۱-تکمیل فرم درخواست صدور مجوز بهره برداری

  ۲-تهیه مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز بهره برداری توسط سرمایه گذار

  ۳-گزارش بازدید کارشناس

  ۴-تایید معاون بازرگانی

  ۵-تایید مدیر بازرگانی

  ۶-صدور مجوز بهره برداری با امضای مدیر عامل سازمان

  ۷-ارسال یک نسخه کپی از پروانه بهره برداری به واحد تشخیص و وصول درآمد

  ۸-تحویل مجوز بهره برداری به مدیر عامل با نماینده تام الاختیار شرکت

   
  مدارک لازم به منظور ثبت دفاتر بازرگانی در منطقه آزاد اروند رود

      اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که تکمیل شده و به امضای سرمایه گذار رسیده باشد.(در ۳ نسخه)
      مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان
      شناسنامه سرمایه گذار یا گذرنامه اتباع خارجی
      پلمپ دفاتر تجاری شامل دفتر روزنامه کل
      ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های حق الثبت

   

  برای ثبت شرکت در اروند(ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند) رود در حداقل زمان ، با ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.

  تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان ، با استفاده از وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی ،ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی با کم ترین هزینه می باشد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398  برای ثبت شرکت در ارس لازم است اول بدانیم منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در استان های آذربایجان شرقی شهرستان کلبیر ، خداآفرین ، جلفا واقع شده است.این منطقه در ناحیه نیمه خشک ایران و در کنار دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته و ۵۱۰۰۰ هکتار وسعت دارد.

  منطقه آزاد ارس شامل ۷ بخش گسسته از هم و به مرکزیت شهر جلفا است:

  ۱-منطقه آزاد جلفا
  ۲-منطقه آزاد نوردوز
  ۳-منطقه آزاد خمارلو
  ۴-منطقه آزاد اصلاندوز
  ۵-منطقه آزاد پارس آباد
  ۶-منطقه آزاد بیله سوار
  ۷-منطقه آزاد آزادلو(گرمی)

  این منطقه ، پس از منطقه آزاد کیش دومین منطقه آزاد در حال رشد و توسعه یافته است و مجهز به امکاناتی از قبیل راه آهن ، شبکه های مخابراتی و برق و آبیاری و انبارهای گمرکی می باشد.راه آهن جلفا – تبریز منطقه آزاد ارس را به کشورهای آسیای میانه ، قفقاز ، روسیه ، دریای سیاه ، ترکیه و اروپا از شمال ، خلیج فارس و دریای عمان از جنوب و کشورهای مشترک المنافع از شرق متصل می نماید.قرابت به کشور ترکیه به عنوان دروازه قاره اروپا ، و وجود رودخانه ارس بعنوان عامل پیوند دهنده طبیعی و بهره مندی از پشتیبانی مادر شهر تبریز ، سبب به وجود آمدن موقعیت بی نظیری برای این منطقه شده است.

  به منظور تشویق سرمایه گذاران در این منطقه ، مزایا و امتیازات فوق العاده ای در نظر گرفته شده است که موجب شده تا خیل عظیمی از سرمایه گذاران جهت داد و ستد و امور تجاری به این مناطق روی آورند.به طوری که اتباع بسیاری از کشورها مانند ارمنستان ، هندوستان ، چین و ترکیه این منطقه را جهت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی انتخاب کرده و در این مناطق به فعالیت های تجاری می پردازند.
  مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ارس :

      معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای کلیه فعالیت ی اقتصادی
      (با اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون تجاری و صنعتی کشور یعنی معافیت مالیات بر درآمد اصناف،کلیه مشاغل و فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اصناف برای ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند).
      مزایای گمرکی برای سرمایه گذاری مانند معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات؛تخلیه بار به وسیله نیروی انتخابی صاحب کالا؛واگذاری کالا پیش از ترخیص؛صدور گواهی مبدا؛صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانک ها
      ثبت شرکت ها توسط خود سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
      برخورداری از مزیت قانون ارزش افزوده
      امکان سرمایه گذاری ۱۰۰%خارجی بدون مشارکت ایرانی
      امنیت سرمایه گذاری
      امکان استفاده از متخصصین خارجی
      امکان هرگونه فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی
      عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی
      انبارداری ارزان
      منابع انرژی کافی از جمله نفت و گاز

   
  ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس:

  به منظور ثبت شرکت در منطقه ی ارس ، متقاضی ثبت باید قبل از هر چیز به دریافت مجوز جهت انجام فعالیت مورد نظر بپردازد و پس از این امر به اداره ثبت شرکت کریمخان مراجعه نماید.با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان ، قسمت ثبت شرکت ها ، کنترل های ذیل را در رابطه با مجوز اعمال می نماید :

      انطباق مجوز صادره با موضوع فعالیت
      عدم انقضاء مهلت مجوز

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

      تکمیل دو نسخه اساسنامه که توسط شرکا و موسسین به تصویب و امضا رسیده باشد.
      تکمیل دو نسخه شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط شرکا و موسسین به تصویب و امضا رسیده باشد.
      ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که توسط سهامداران و بازرسان به امضا رسیده باشد.
      مصوبه هیات مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام – سهم الشرکه) مشخص شده باشد.
      گواهی ثبت شرکت یا موسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.
      رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی
      مراتب صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار که امضاء و مهر در آن جا واقع شده است رسیده و به تایید سفارت و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.
      ترجمه کلیه مدارک مذکور به زبان فارسی توسط مترجم رسمی
      ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

  نکات کلیدی در مورد ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

  به منظور جلوگیری از تشابه اسمی چه در داخل یا خارج از محدوده ی منطقه آزاد ، پسوند ارس به نام شرکت قید شود.
  مرکز شرکت باید در محدوده ی منطقه آزاد ارس باشد.
  کلیه امور اداری ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس را به شرکت ثبت کریم خان بسپارید و جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان و دسترسی به اطلاعات دقیق ثبت شرکتها و ثبت شرکت در ارس در کمترین مدت زمان با ما تماس حاصل فرمایید.

  اگر قصد دارید در منطقه آزاد ارس شرکتی را به ثبت برسانید می توانید از گروه تخصصی ثبت کریم خان کمک بگیرید،ارس پس از منطقه آزاد کیش دومین منطقه آزاد در حال رشد است و مجهز به امکانات زیادی می باشد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398


  معرفی منطقه آزاد ماکو

  برای ثبت شرکت در ماکو لازم است بدانیم شهرستان ماکو در قسمت کناری شمال غرب ایران (استان آذربایجان غربی) واقع شده است که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه ، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهر خوی منتهی می شود که مرکز این شهرستان شهر ماکو می باشد.

  شهر ماکو از سمت شمال و جنوب کوهستانی بوده و از طرف غرب و شرق به جلگه های قلعه درسی و چای باسار می رسد.ماکو به سبب انحصار درمیان کوه ها و سنگ های مرتفع ، جزو شگفت انگیزترین وعجیب ترین شهر های ایران و جهان محسوب می شود.استقرار این شهر در دامنه جنوبی دیواره عظیم کوه قیه ، ابهت خاصی به این منطقه بخشیده است.دیواره سنگی قیه به طول تقریبی بیش از شش کیلومتر شمال شهر ماکو را فرا گرفته و ارتفاع این دیواره سنگی بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ متر است. به همین دلیل است که ماکو لقب “شهر سنگی” یا “داش ماکو” به خود گرفته است.

  پل پنج چشمه ، کوه چرکین ، سد بارون ، حمام تاریخی ماکو و عمارت کلاه فرنگی بعنوان چند نمونه از جاذبه های گردشگری این شهر محسوب می شود.خالی از لطف نیست که بدانیم در این منطقه بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی ثبت شده است.

  ایران شامل ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش ، قشم ، چابهار ، ارس ، انزلی ، اروند و ماکو می باشد باید بدانید که منظور از منطقه آزاد ، محدوده ی کنترل شده ی بندری و غیر بندری است که برخی از قوانین و مقررات جاری در کشور شامل این مناطق نمی شود.

  مناطق آزاد ، از بهترین مناطق جهت ثبت شرکت در ایران ، هم برای اتباع خارجی و هم برای سرمایه گذاران داخلی می باشند که از لحاظ قانونی و حمایتی در شرایط ایده آلی قرار دارند علی الخصوص ثبت شرکت در ماکو. منطقه آزاد ماکو با ۵۰۰ هزار هکتار مساحت ، بزرگ ترین منطقه آزاد کشور و دومین منطقه آزاد جهان بعد از منطقه آزاد شانگهای چین به حساب می آید.

  این منطقه دارای موقعیت ممتازی جهت جذب سرمایه گذاری های بین المللی و به خصوص سرمایه گذاران ترکیه و اروپا است.بنادر ترکیه در دریای سیاه و مدیترانه می تواند منطقه آزاد ماکو را به قطب صادراتی مبدل سازد.منطقه آزاد ماکو دارای ویژگی های برتر و خاص برای سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون فعالیت های تجاری و حمل و نقل می باشد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان برخی از مزایای سرمایه گذاری و (ثبت شرکت در ماکو) ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو را به اطلاع شما می رساند.
  مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ماکو

      معافیت از پرداخت مالیات(لازمه مشمول شدن معافیت مالیاتی،اخذ تصدیق کارت بازرگانی از نهاد منطقه آزاد-صنعتی باکو می باشد).
      معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور
      ثبت آسان شرکت ها و موسسات بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه آزاد
      امکان مدیریت جامع بر ترانزیت نقطه به نقطه(محلی،ملی،بین المللی)
      استقرار بر محور مواصلاتی ایران-اروپا
      عدم نیاز به تحصیل قبلی برای اتباع خارجی برای ورود مسستقیم به منطقه
      موقعیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت در منطقه
      امکان ورود کالا به منطقه آزاد بدون پرداخت حقوق ورودی
      صدور کالا از منطقه آزاد به خارج از کشور با تسهیلاتی آسان
      ایجاد اتصال برای دو حوزه اقتصادی
      امکان ورود کالا به منطقه آزاد بدون پرداخت حقوق ورودی
      استعدادها و امکانات قابل توجه استان آذربایجان غربی
      همجواری با مرز بازرگان
      صادر نمودن گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه آزاد خارج می شوند.
      امکان تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه آزاد

  لازم به ذکر است ، موسسه ی حقوقی ثبت کریمخان ، از نظر اهمیت موضوع ، خدمات خود را به متقاضیان ثبت شرکت ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید شرکت خود را در منطقه آزاد ماکو به ثبت برسانید،در اسرع وقت با همکاران ما تماس حاصل نمایید و از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.
  جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو ، پس از مهیا نمودن شرایط ذیل،مدارک مورد نیاز را فراهم آورید.
  شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد ماکو

      وجود حداقل ۵ نفر عضو که باید ۳ نفر هیات مدیره و ۲ نفر بازرس باشد.
      حداقل سرمایه اولیه برای تشکیل شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
      حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداَ تادیه گردد.

   
  مدارک لازم به منظور ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد ماکو

      تکمیل دو نسخه اساسنامه که میبایست توسط سهامدار به امضا رسیده باشد.
      تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که باید توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
      ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
      تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
      کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
      کپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
      ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

  شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود در منطقه آزاد ماکو

      وجود حداقل ۲ نفر عضو
      حداقل سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال
      تعهد با پرداخت کل سرمایه

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد ماکو

      تقاضانامه ثبت شرکت(فرم چاپی) ۲ برگ
      شرکتنامه رسمی(فرم چاپی) ۲ برگ
      اساسنامه شرکت ۲ جلد
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ۲ نسخه
      فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت
      آگهی روزنامه رسمی جهت افراد حقوقی
      تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا(در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت دریافت مجوز معرفی خواهد گردید)

   
  شرایط عضویت شرکت تعاونی در منطقه آزاد ماکو

  بر اساس ماده ۹ قانون بخش تعاونی ، شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی عبارت است از:

  ۱- داشتن تابعیت ایران
  ۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
  ۳- عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
  ۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
  ۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در منطقه آزاد ماکو

  ۱) اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۴ نسخه
  (شرکت های تعاونی می بایست دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).

  ۲) مجوز اداره تعاون (جهت ثبت شرکت تعاونی صدور مجوز ثبت از جانب وزارت تعاون الزامیست.)

  ۳) دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه

  ۴) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در ۳ نسخه

  ۵) رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در ۳ نسخه

  ۶) لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

  ۷) لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه

  ۸) صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز

  ۹) لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل

  حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه به منظور تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است.باید بدانید که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شودJustify Full که حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و ارائه شده باشند.
  مراحل ثبت شرکت در ماکو

      دریافت مجوز از معاونت سرمایه گذاری سازمان با عنوان مجوز فعالیت اقتصادی
      کامل نمودن فرم تعیین نام شرکت
      تکمیل مدارکی که از ثبت شرکت ها اخذ شده و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها
      بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس مربوطه ثبت شرکت
      ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها
      پرداخت هزینه حق ثبت به سازمان منطقه
      دریافت یک نسخه آگهی به واحد صدور مجوز
      پلمپ دفاتر تجاری شرکت

  جهت ثبت شرکت(ثبت شرکت در ماکو) در کوتاه ترین مدت در منطقه آزاد ماکو با ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید، همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان ، سعی دارند تا خدمات ارزنده ای به شما متقاضیان عزیز ارائه نمایند.

  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو بزرگترین منطقه آزاد تجاری و اقتصادی کشور و دومین منطقه در نوع خود در جهان به حساب می آید که با دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان مرز مشترک داشته و در نزدیکی مرزهای جمهوری ارمنستان قرار گرفته و نزدیکترین مسیر ایران به کشورهای اروپایی است.ثبت شرکت کریمخان در این مطلب توضیحات لازم در باب ثبت شرکت در ماکو را به شما ارائه داده است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398  ثبت شرکت کریم خان تمامی امکانات مورد نیاز جهت ثبت شرکت در قشم را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، پیش از شرح شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم لازم است تا موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد قشم را برای شما بیان کنیم.

  جزیره قشم با مساحتی حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع ، جزیی از استان هرمزگان بوده و در تنگه هرمز واقع شده است که دارای موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی می باشد.این جزیره بین خلیج فارسpersian Golf و اقیانوس هند Indian ocean قرار گرفته و دارای خط کشتیرانی ساحلی به ایران،عراق،کویت،عربستان سعودی،امارات متحده عربی و عمان می باشد و خط هوایی نیز از فضای جنوب جزیره قشم عبور می نماید.

  از جزیره قشم می توان به عنوان دروازه خروجی نفت خلیج فارس یاد کرد که نفت جهان از آن عبور می کند و نسبت به دیگر جزایر خلیج فارس امتیاز و برتری بیشتری دارد.

  ■ منطقه آزاد تجاری     ■ صنعتی قشم

  قشم یکی از ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایران است که در اجرای قانون منطقه آزاد به لحاظ اقتصادی بازار مهمی برای تمامی ایرانیان و کشورهای منطقه به حساب می آید.

  منطقه آزاد به منطقه ای اطلاق می شود که در داخل یا مجاورت یک بندر واقع شده باشد که در آن تجارت آزاد با دیگر مناطق جهان کاملا مجاز است.واردات کالا به مناطق آزاد دارای قوانینی منحصر از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بوده و با مقررات صادرات و واردات کشور متفاوت می باشد.در همین راستا ، از بهترین مناطق جهت ثبت شرکت برای اتباع خارجی و داخلی به حساب می آید ، ثبت شرکت کریم خان ، امکان ثبت شرکت در قشم در کمترین زمان را برای شما فراهم می آورد.

  این روزها ، فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم ، سرمایه گذاران بسیاری را به سمت خود کشیده است و آن ها را راغب به ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم نموده است.امکانات و موقعیت های ویژه ای شامل وجود شهرک های صنعتی ، دسترسی به آبراهه های بین المللی،پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی،انبارداری مواد نفتی،احداث پالایشگاه نفت سنگین،صنایع دریایی و سازه های فلزی دریایی، بازارهای جمهوری آسیای میانه و بازارهای حاشیه جنوبی کشورهای خلیج فارس و .. تسهیلات ارزنده ای برای سرمایه گذاری در این منطقه فراهم آورده است و سبب شده است تا آمار ثبت شرکت در قشم روز به روز افزایش یابد و همین امر ، چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور به وجود می آورد.
  مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد و ثبت شرکت در قشم

      معافیت مالیاتی ۲۰ ساله
      ۱۰۰% مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰% خارجی وجود دارد).
      مقررات آسان جهت ورود کالاهای مجاز
      سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
      آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
      تشریفات ساده جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا
      نرخ های مناسب جهت مصرف انرژی
      تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
      معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
      فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
      نداشتن محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با دیگر کشورها
      صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در قشم

      کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان(چنانچه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
      دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده به امضای سهامداران رسیده باشد.
      دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و به امضای سهامداران رسیده باشد.
      دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضای سهامداران رسیده باشد.
      دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضای سهامداران رسیده باشد.
      گواهی بانکی دال بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه به یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در حال تاسیس
      نکته:در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد می بایست ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی ارائه گردد.
      ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
      اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
      اگر سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن الزامی است.

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت در قشم با مسئولیت محدود:

  ۱-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران شرکت(چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
  ۲-دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.
  ۳-دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.
  ۴-دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.
  ۵-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به وسیله شرکا امضا شده باشد.
  ۶-ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه
  ۷-اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
  مراحل ثبت شرکت در قشم

  ۱-مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شرکت

  ۲-دریافت فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن

  ۳-تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

  ۴-ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها برای دریافت مجوزهای لازم

  ۵-ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط ثبت شرکت ها

  ۶-تکمیل مدارک توسط متقاضی و تحویل آن به واحد ثبتی

  ۷-بررسی مدارک به وسیله متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل و تصحیح آن

  ۸-پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی

  ۹-ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها

  ۱۰-ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی

  اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6