سرگرمی

چهارشنبه 8 آبان 1398


 
انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی شرکت های تجاری می پردازیم.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.


انواع شرکت های تجاری
در یک طبقه بندی، شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نمود :
1. شرکت های تجاری سرمایه ای :
در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده (سرمایه) شریک است. بنابراین سقف تعهد شرکاء در شرکت های سرمایه ای، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن، شرکاء مسئولیتی ندارند. شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
2. شرکت های تجاری شخصی :
در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند.
3. شرکت های تجاری مختلط :
در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکاء محدود و برخی نامحدود است. شرکایی که مسئولیت آن ها محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند. شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی است.
4. شرکت های تجاری کمیتی :
در این قبیل شرکت ها که عمدتاً به منظور رفاه و تسهیل امور شرکاء تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکاء نیست مانند شرکت های تعاونی (مسکن یا مصرف) که به منظور تامین مایحتاج شرکاء تشکیل می شوند.

اقسام شرکت های تجاری
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است:
1. شرکت های سهامی (به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2. شرکت تضامنی
3. شرکت با مسئولیت محدود
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 8 آبان 1398


   
  کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در واقع، در آن زمان علامت تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه، آن ها را علامت گذاری می کردند. امروزه، برندها علائمی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند و می تواند نقش، رقم، حرف و … باشد.
  ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت الزامی قرار دهد. به عنوان مثال، مواد غذایی که باید در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل : کنسرو، کره و … یا نوشابه و آب های گازدار، یا لوازم آرایشی که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارد. مثل : صابون، عطر، ادکلن و یا داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی ” مصوب 30 اردیبهشت ماه 1328 هیات دولت “.
  علامت تجاری باید جدید باشد و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. باید ابتکاری و توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد. طوری باشد که مشتری را به اشتباه و سردرگمی و در نتیجه به انتخاب نادرست سوق ندهد.
  شایان ذکر است ، با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
  به موجب ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات : ” علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد”. در صورت ثبت، دولت از آن حمایت می کند. مدت حمایت دولت از این علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد.  مرجع ثبت ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است.
  ثبت علامت قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. کلیه دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علامت تجاری در دادگاه های تهران رسیدگی می شود. مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است :
  1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران .
  2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
  3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
  4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت

  مدارک لازم جهت  ثبت برند
  علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
  الف) شخص حقیقی:
  1. کپی شناسنامه شخص متقاضی
  2. کپی کارت ملی شخص متقاضی
  3. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

  5.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی
  6. گواهی امضا
  7.شماره همراه به نام مالک
  8.کد پستی طبق آدرس محل سکونت و محل فعالیت

  نکته : کلیه مدارک ترجیحا برابر بااصل شده باشند

  ب) شخص حقوقی:
  1. کپی شناسنامه دارنده حق امضا
  2. کپی کارت دارنده حق امضا
  3. کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
  4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  5. یک نمونه از علامت مورد تقاضا (در کادر 10 در 10)

  6.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی

  7. گواهی امضا دارنده حق امضا
  8. شماره تماس شرکت و شماره همراه به نام دارنده حق امضا

  مدارک ترجیحا برابر با اصل شده باشند
  نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

  مراحل ثبت علامت تجاری
  اولین اقدام جهت ثبت برند ، انتخاب نام برای آن است. بحث برند و عوامل انتخاب نام برند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است .
  در انتخاب نام برند ، توجه به نکات ذیل الزامی است:
  الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری یا برند انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود و یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
  ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند، مانند باقلوای شیرین
  ج- نشانه های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
  انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
  انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد. مانند G.E.C-Fiat و غیره
  پس از انتخاب نام، باید اظهارنامه را در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت کرد. برای این منظور به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ( قسمت ثبت علائم تجاری ) به نشانی  مراجعه نمایید. مراحل ثبت نام در سامانه به قرار ذیل است :
  – انتخاب نوع اظهارنامه
  – درج مشخصات مالک
  – بارگذاری مدارک خواسته شده
  – بازبینی اطلاعات وارد شده و تایید اطلاعات
  – پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
  سپس، اداره مالکیت صنعتی ، به بررسی مدارک می پردازد، چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند و مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع رسانی می شود. در رابطه با هزینه ی واریزی چند نکته قابل ذکر است :
  1. هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
  2. علاوه بر هزینه های واریزی همان طور که در ادامه خواهیم گفتیم ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت.
  پس از طی این مراحل، مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود آگهی می گردد. چنانچه  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.
  پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات ذیل باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
  1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
  2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
  3- اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
  4- نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
  5- تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص ثبت رسیده باشد.
  6- تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
  7- تاریخ صدور تصدیق
  8- مدت اعتبار ثبت علامت
  9- امضای رییس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 2 آبان 1398


  نام شرکت عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .

  همانطور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می تواند هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید.
  اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
  قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرایط نام منتخب برای شرکت احکام متعددی دارند. از جمله می توان به مواد 95، 117 و 184 قانون تجارت اشاره نمود . در این مواد آمده است :
  در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت . ( ماده 95 قانون تجارت )
  در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) قید شود. ( ماده 117 قانون تجارت )
  در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ضروری است. ( ماده 184 قانون تجارت )
  همچنین به موجب قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص " بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود؛ به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
  امروزه ، مراجع ثبت شرکت های تجاری با توسل به احکام پراکنده در قوانین مختلف رویه هایی را با هدف پرهیز از تعرض به حقوق اشخاص ثالث به وجود آورده اند. بعضی از این احکام عبارتند از :
  – قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ،
  – تبصره ذیل ماده 20 قانون ثبت احوال ،
  – ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ،
  – ملاک قوانین راجع به علائم تجاری و اسم تجاری از جمله ماده 578 قانون تجارت و کنوانسیون پاریس.
  – دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی
  به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی برای تعیین نام می بایست :
  الف- از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
  ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
  پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
  ت- در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
  ج- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
  د- تکراری نباشد.
  ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
  ی- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
  ن- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
  و- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
  چند نکته :
  1- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
  2- هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
  3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
  4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
  5- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
  نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

  نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
  نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند مورد قبول نمی باشند.
  نامی که قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
  نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
  نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
  استفاده از عناوینی نظیر ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
  چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
  هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
  چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
  چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
  از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
  استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
  نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
  از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
  از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
  برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
   استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
  اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
  نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
  دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.
  چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
  تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
  تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 1 آبان 1398


   
  منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.
  در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.
  هم اکنون در ایران 7 منطقه آزاد وجود دارد که عبارتند از : قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار و انزلی
  در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
  در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس می پردازیم.
  انتخاب نام شرکت در منطقه آزاد ارس
  الف ) نام های پیشنهادی می بایست ایرانی باشند . ( لذا از پذیرفتن نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد خودداری به عمل خواهد آمد)
  ب ) دارای معنا و مفهوم باشد.
  ج) با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته باشد.
  ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
  د) در نام شرکت پسوند ارس اضافه گردد.
  تقاضانامه تکمیل نام توسط سرمایه گذار تکمیل و به قسمت ثبت شرکت ها ارائه می گردد. در صورت رعایت شرایط فوق، نام پیشنهادی تایید می گردد.
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ارس
  1- دو نسخه شرکتنامه یا اظهارنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء و موسسین شرکت رسیده است
  2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره شرکت
  3- فرم تعیین نام تائید شده از سوی واحد ثبتی منطقه
  4- مصوبه هیات مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام -سهم الشرکه ) مشخص شده و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد.
  5- ارائه گواهی بانکی از یکی از بانکهای مستقر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت- گواهی ثبت شرکت یا موسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.
  6- رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی
  7- مراتب صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است رسیده و به تائید سفارت و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.
  8- کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد.
  مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس
  سرمایه گذار جهت ثبت شرکت در ارس می بایست مراحل ذیل را طی کند :
  1- اخذ مجوز لازم برای فعالیت از مراجع ذی صلاح
  2- تکمیل فرم تقاضای تعیین نام و ارائه آن به واحد ثبتی
  3- تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی ( در صورت رعایت شرایط مقرر شده )
  4- تکمیل مدارک ثبتی لازم توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
  5- پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
  6- بررسی مدارک توسط متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل و تصحیح آن
  7- تهیه پیش نویس آگهی تاسیس
  8- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه شرکت در دفتر ثبت شرکت ها
  9- درج نام تائید شده در دفتر مربوطه
  10- پلمپ دفاتر تجاری
  11- تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
  12- تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز
  13- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 1 آبان 1398

   
  شرکت های تجاری از جهت اشخاص تشکیل دهنده ، به دو دسته شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شوند.
  شرکت های تجاری خصوصی شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل می شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا 49% سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت های تجاری در آورد.
  اما شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که تمام یا دست کم بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد ؛ اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد. ( مثل شرکت ملی نفت ایران ) .
  موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی دارای قوانین خاص خود هستند . این موسسات و شرکت ها به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ، در این رابطه تصریح می نماید : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
  به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347 : ” شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند “.
  شرکت های دولتی تا آن جا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.
  تشکیل شرکت های دولتی :
  تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاَ با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت دولتی در آن ها کمتر از 50 % باشد ، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی ، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
  شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادر شده باشند ، شرکت دولتی محسوب می شوند.
  ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما بر اساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.
  نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
  چند نکته :
  – در حقوق تجارت ایران تنها شرکتی که ممکن است با یک شرکت تشکیل شود، شرکت های دولتی هستند که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است.
  – موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.
  سوالات خود را از ما بپرسید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398
  شاید یکی از اصلی ترین سوالات موجود در فضای کسب و کار امروزی بخصوص در پیش روی صاحبین کسب و کار و یا استارت آپ ها این باشد که وجود تحریم ها و اثرات سو آن بر روی بازار امروزه چه تاثیری بر فرآیند های حقوقی و یا به اصطلاح شرایط شرکت ها گذاشته و آیا ثبت شرکت و تشکیل یک شخصیت حقوقی در شرایط کنونی کار عاقلانه ای است یا خیر.  در واقع جواب به این سوال کاملا یک جواب دو پهلو می تواند باشد و اینکه باید دیدگاه افراد را در این شرایط بیشتر ملاک قرار داد. ضمن اینکه نوع کسب و کار و نوع شخصیت حقوقی با توجه به وابسته بودن و مستقل بودن آن به بازارهای داخلی و خارجی هم می تواند در اینکه چطور به این سوال جواب داده شود مهم تلقی شود.

  با نگاهی دقیق به شرایط جامعه می توان یک نگاه کلی و واحد به موضوع تحریم ها داشت. اینکه آیا ثبت شرکت و یا عدم ثبت شرکت به شخص شما و بصورت کلی تر به جامعه کمکی خواهد کرد یا خیر؟  یک اصل کلی در شرایط فعلی نشان می دهد که نگه داشت سرمایه در غالب نقدینگی کار اصلا عاقلانه ای نیست. در وقاع با تمام تبلیغات منفی که در خصوص عدم توان برای فعالیت در شرکت ها می شود باز هم افرادی که سرمایه در کار داشته اند نسبت به افرادی که سرمایه ثابت و نقدینگی داشته اند در شرایط فعلی موفق تر هستند. آنها شاید شرایط خرید و داد ستد قبلی را  نداشته باشند اما حداقل سرمایه آنها با توجه به نوسان بی رویه ارز به یکباره نصف و یا کمتر از نصف به دلیل کاهش ارزش پول داخلی نشد.

  حال باز هم دیدگاه های دیگری در این خصوص وجود دارد که می تواند در ابعاد زیر در خصوص انها بحث کرد:

  هزینه راه اندازی و ثبت شرکت

  اگر تاسیس یک شرکت را با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز در نظر بگیریم و آن را با قوانین ثبت شرکت بسنجیم خواهیم دید که رویه های قانونی ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری تغییری نداشته و هزینه ها ثابت باقی مانده است و حتی با همان سرمایه قبلی هم می توان شرکت را ثبت کرد. تنها تفاوت در بازار امروزه میزان سرمایه اولیه برای راه اندازی این شرکت ها است که همیشه هم نمی توان گفت ثبت یک شرکت و یا راه اندازی یک کسب و کار نیاز به سرمایه کلان دارد.

  ضمن اینکه راه اندازی بسیاری از شرکت ها اصلا نیازی به سرمایه ندارد . بسیاری از شرکت ها مشاوره ای، مدیریتی ، آموزشی و غیره را به راحتی می توان با هزینه های کم راه اندازی کرد.

  نوع شرکت

  باور کنید یا خیر بسیاری از شرکت ها در شرایط بحرانی فعلی به دنبال برون رفت از شرایط حاضر هستند. آنها دستشان از بازارها و منابع خود خالی شده و به دنبال حفظ و بقای خود نیاز به تامین کنندگان ، حمایت کننده ها و یا منابع داخلی دارند که بتوانند به دوام بیشتر آنها کمک کنند.

  اگر شما صاحب ایده، تخصص و یا حتی محصولی هستید که در شرایط تحریم ها می توان جان بسیاری از شرکت ها را نجات دهد شاید اتفاقا اکنون بهترین فرصت برای راه اندازی شرکت حقوقی خودتان باشد. با ثبت شرکت و موسسه دانش محور و دانش بنیان می توانید مرحومیت های شرکت ها را شناسایی و برای حل انها به آنها کمک کنید. می توانید منابع مورد نیاز شرکت ها را شناسایی و برای تامین خواسته های انها شرکت خود را ثبت کنید، می توانید به منظور کاهش هزینه های آنها در قالب موسسات و شرکت های جانبی برخی از فعالیت هایی که هزینه زیادی در داخل شرکت برای آنها ایجاد کرده را با هزینه بسیار کمتر متقبل شوید و ده ها و یا صدها ایده و خلاقیت دیگر که در واقع در چنین شرایطی خود را بیشتر نشان می دهند.

  شناسایی بازار

  واقعیت این است که اتفاقا در چنسن شرایطی می توان گفت فرصت ها خودنمایی می کنند. در شرایط نرمال بازار و وجود انواع شرکت های تامین کننده و رقیب های خارجی اصلا مشخص نمی شود که عمده نیاز بازار چیست. در زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است و شرکت ها عمده نیازهای خود را از بازارهای همسایه تامین می کنند نمی توان به راحتی تخمین زد که چه فرصت هایی در بازار برای سرمایه گذاری و یا چه فرصت هایی برای تولید وجود دارد.

  وقتی بسیاری از غول های تولیدی بزرگ دنیا نتوانند در بازار ایران کار کنند شرکت های بزرگ هم برای تامین نیاز های خود چاره ای جز توسل به بازوی داخلی ندارند. آنها یا باید با هزینه های بسیار بالا تحریم ها را دور بزنند و نیاز خود را تهیه کنند و یا باید به بازار داخلی پناه ببرند. حال این هنر شما خواهد بود که این بازار و نیاز را شناسایی و در راستای تامین آن ایده و خلاقیت داشته باشید.

  اگر بتوانید در این شرایط بازار را به دست بگیرید حتی با وجود بر طرف شدن احتمالی تحریم ها هم این بازارها همچنان متعلق به شما خواهد بود و چه بسا حتی بتوانید شما به بازارهای دیگر دنیا نفوذ پیدا کرده و کالا و خدمات خود را به فروش برسانید.

  استفاده از تجربه سایر کشورها

  وجود تحریم های ظالمانه، ترس شرکت های خارجی برای معامله با ایران به دلیل تهدید های واشینگتن، عدم همکاری مناسب بانک های خارجی برای تامین تهدات مالی به ایران ، نبود گشایش های اعتباری بازرگانی لازم و ده ها دلیل دیگر محدوده را برای بسیاری از تلاش های شرکت ها تنگ تر کرده و این موضوع را نمی توان نادیده گرفت.

  اما در این بازار پر التهاب وجود شرکت های دانش بنیان و موسسات و شرکت های تجاری کوچک و بزرگی که بتوانند به روی پا ایستادن شرکت های بزرگ کمک کنند اهمیت زیادی دارد.

  تردیدی نیست که این یک فرصت استثنائی برای حضور در بازار سرمایه و تجارت ایران برای افراد توانمند و متخصص است. خواب سرمایه و یا حتی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نمی تواند متضمن رشد سرمایه و بهبود شرایط فعلی باشد.

  با نگاهی به تاریخچه بسیاری از کشورهای اروپایی ، چین و یا حتی خود آمریکا خواهیم دید که این کشورها نیز بحران های مالی داشته اند. شاید بحران مالی آنها ناشی از تحریم نبوده باشد اما دیدگاه آنها با موضوع تفاوت چندانی با شرایط فعلی ایران ندارد.

  چین از جمله کشورهایی است که توانست با تکیه بر دانش و سرمایه داخلی خود نه تنها بحران های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد بلکه امروزه به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا شناخته شود که مطابق با پیش بینی های موجود حتی تا سال 2022 به احتمال زیاد قدرت اقتصادی اول دنیا خواهد بود.

  چینی ها امروزه با داشتن انواع شرکت های کوچک و بزرگ در بازارهای مختلف دنیا بسیاری از اقتصاد دنیا را در دست دارند شرکت هایی که روزی برای فروش محصولات خود انها با به زیر قیمت واقعی به فروش می رساندند و امروزه تامین کننده بخش اصلی کالاهای مورد نیاز نه تنها در خود کشور چین بلکه برای خود آمریکا و تمامی کشورهای اروپایی هستند.

  ثبت شرکت هر چقدر هم کوچک و با پشتوانه مالی کم می تواند به رشد اقتصادی جامعه، حل مشکلات شرکت ها و تامین نیاز های جامعه در شرایط فعلی کمک شایانی بکند و در آینده و انشاا... با رفع کامل تحریم ها شرکت هایی که در بازار امروز ایران توانسته باشند کاری انجام بدهند بدون تردید موفق ترین شرکت ها در عرصه های بین المللی خواهند بود.

  استفاده از منابع داخلی

  جامعه امروز ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی است. اغلب مواد معدنی و خام ایران در کشورهای دیگر پالایش و تصفیه می شوند، بسیاری از محصولات ایران نیازمند توسعه و بهبود هستند، اغلب ماشین آلات و صنایع ما نیاز به بهبود دارند، بسیاری از متخصصین ما نیاز به توجه و سرمایه گذاری روی ایده های خود را دارند و هزاران هزار ایده و طرحی که روی زمین مانده و نیاز به تزریق به بدنه شرکت ها با استفاده از حمایت های مالی دارند.

  ما منابع داریم و از این حیث از ثروتمند ترین کشورها هستیم، دانش بسیاری هم در کشور وجود دارد و شاید اصلی ترین دغدغه بسیاری از اندیشمندان و صاحبین ایده و خلاقیت نبود سرمایه کافی باشد. به همین دلیل بهتر است گاهی با شناسایی این افراد و سرمایه گذاری روی ایده این افراد نوعی مشارکت منصفانه را راه انداخت تا ضمن تامین خواسته های داخلی به رشد کشور نیز کمک کرده و انگیزه تحقیق و توسعه را نیز در جامعه تقویت کنیم.

  کلام آخر اینکه ثبت شرکت در هر قالب و میزان سرمایه ای در شرایط فعلی اگر آگاهانه صورت بگیرید بدون تردید می تواند موفقیت به همراه داشته باشد. بهتر است ایده و خلاقیت داشته باشید و با توجه به نیازهای بازار تصمیم گیری کنید. توجه به اندیشه و تجربه افراد موفق و یا حتی شکست خورده و افراد متخصص می توان به شما برای موفقیت در چنین شرایطی کمک زیادی بکند.

  الگوهای تکراری را کنار بگذارید، اقدام به شناسایی نیازها، نقاط ضعف و قوت ها و بازارهای هدف بکنید، به دنبال استفاده از پتانسیل های موجود باشید، سود خود را در ابتدای مسیر خیلی در نظر نداشته باشید و مهم تر از همه سرمایه گذاری عاقلانه ای انجام دهید تا این اطمینان را به شما بدهیم که موفق خواهید شد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398  ثبت شرکت و راه اندازی یک کسب و کار بصورت حقوقی و با اعتبار بالا همیشه نیازمند بررسی جوانب مختلف از سمت موسسین شرکت ها می باشد. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت است انتخاب شریک و مشارکت با آنها می باشد که بخصوص در فرایند های کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

  خوشبختانه وجود مبنای حقوقی و ثبت شرکت باعث می شود که شرکا نه به اعتماد یکدیگر بلکه به اعتماد یک ساختار بسیار مستحکم قانونی بتوانند با خیال آسوده تری اقدام به مشارکت با یکدیگر نموده و در ثبت و راه اندازی شرکت های حقوقی با هم مشارکت کنند.

  اما همواره این سوال مطرح می شود که تفاوت شرکت ها و مشارکت در آنها در چیست؟ شاید بتوان گفت که نوع مشارکت و یا مسئولیت هر یک از شرکا در شرکت های مختلف تبدیل به عاملی شده است که برای انتخاب و مشارکت افراد تاثیر مستقیم دارد.

  هر فرد از زمانی که به عنوان موسس در ثبت یک شرکت حقوقی مشارکت می کند خود را با دیونی مواجه می کند که شناخت این دیون بسیار حائز اهمیت است. در واقع همانگونه که از اسم شرکت بر می آید، شرکت یعنی مشارکت و مشارکت بدون قبول مسئولیت امکان پذیر  نیست. البته این بدین مفهوم نیست که مشارکت در شرکت مسئولیت زیادی دارد چرا که همانند هر فعالیت اجتماعی و یا کاری شما در شرکت هم مسئولیت های مشخصی خواهید داشت که باید در خصوص آن آگاه باشید.

  معمولا در زمان ثبت شرکت در اساسنامه و یا در شرکت نامه بسته به نوع شرکت مسئولیت شرکا مشخص می شود. شرکت های یا از نوع اشخاص هستند و یا از نوع سرمایه ای . نوع شرکت در مسئولیت شرکا کاملا دخیل است. شرکت های سرمایه ای مسئولیت شرکا را با سرمایه و یا سهام آنها تعیین می کنند و شرکت های اشخاص مسئولیت شرکا را بسته به نام و آوازه فرد و بصورت معمولا تماما بر عهده افراد تعیین می کنند.

  برای روشن تر شدن این مطلب در ادامه مسئولیت شرکا را در شرکت های مختلف بررسی خواهیم کرد:

  شرکت سهامی  ( سهامی عام و سهامی خاص)

  شرکت های سهامی از معتبرترین شرکت های تجاری ایران هستند که کاملا سرمایه محور هستند یعنی اعتبار خود را از سرمایه موجود می گیرند. در این شرکت ها هر فرد موظف است بنا بر نوع شرکت میزانی از سرمایه شرکت را تادیه نماید و از این رو هر فرد در قبال سرمایه ای که وارد شرکت می کند سهام تعریف شده ای که در اساسنامه ذکر شده است را دریافت می کند.

  بنابراین هر فرد یا شریک که به سهامدار در شرکت های سهامی شناخته می شود در این شرکت ها به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارد. سهام قابل افت و رشد است و باید در هر زمان میزان اعتبار سهام مشخص شود تا مسئولیت شرکا بر اساس آن تعیین شود.

  لازم به توضیح است که هر یک از شرکا تنها به اندازه سهام خود و نه بیشتر در شرکت سهامی مسئولیت دارد و این هم در صورتیکه سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت نباشد. در نتیجه هیچ یک از شرکا نیاز نیست بیش از سهام خود در شرکت برای شرکت هزینه کند و یا دارایی های شخصی خود را وارد کار کند.

  شرکت با مسئولیت محدود

  در شرکت های با مسئولیت محدود هم سرمایه و هم اشخاص به نوعی در اعتبار شرکت دخیل هستند. در این شرکت ها هر فرد باید میزانی از سرمایه مورد نیاز و تعهد شده شرکت را قبول کند و تادیه نماید. در این حالت هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کند در قبال شرکت مسئولیت دارد. این میزان از سرمایه ثابت است و هر گاه نیاز به افزایش سرمایه باشد از محل سود شرکا و یا آورده شرکا می تواند افزایش سرمایه انجام شود و در نتیجه مسئولیت شرکا هم افزایش می یابد.

  در شرکت با مسئولیت محدود سهم شرکا را سهم الشرکه می نامند و دقیقا به اندازه سرمایه اسمی هر فرد در شرکت است و نیازی نیست بیش از آن و یا از دارایی های شخصی برای جبران دیون شرکت استفاده نماید این هم زمانی که شرکت سرمایه لازم را برای پرداخت دیون نداشته باشد.

  شرکت تضامنی

  در شرکت تضامنی که نوعی شرکت اشخاص است هر یک از شرکا که نامشان نیز بصورت مستقل در نام شرکت آورده می شود و یا تاکید به مشارکت آنها در شرکت می شود باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را قبول نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و یا بدهی شرکت باید تماما و بدون در نظر گرفتن میزان مشارکت سایر شرکا تمامی دیون شرکت را عهده دار شوند. البته در این شرکت ها هم اول دارایی و سرمایه شرکت هزینه می شود.

  شرکت نسبی

  شرکت نسبی نیز نوعی شرکت اشخاص و تا حدود زیادی همانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت نسبی هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد کرده است مسئولیت قبول می کند و در واقع شرکا در شرکت نسبی به اندازه سهم الشرکه خود مشارکت و مسئولیت دارند.

  شرکت مختلط سهامی

  شرکت مختلط سهامی که با ترکیب شرکا ضامن و شرکا سهامی ثبت می شود با استناد به قوانین شرکت های تابعه خود میزان مشارکت شرکا تعیین می شود. در این حالت مسئولیت شرکا سهامدار به میزان سهامی است که در شرکت دارند و تنها به اندازه همین سهام باید پاسخگوی دیون و بدهی های شرکت باشند.

  اما شریک یا شرکا ضامن باید تمامی بدهی ها و دیون شرکت را فارغ از میزان مشارکت سایر شرکا تعهد نمایند. در یان حالت بعد از هزینه سرمایه شرکت باید هر فرد سهامدار به اندازه سهام خود و هر فرد شریک ضامن به اندازه کل دیون شرکت یا تمامی بدهی های شرکت اقدام به قبول مسئولیت نماید.

  شرکت مختلط غیر سهامی

  شرکت مختلط غیر سهامی نیز از ترکیب شرکا ضامن و شرکا با مسئولیت محدود شکل می گیرد. در این حالت شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه آورده خود در شکرت مسئولیت دارند و شرکا ضامن باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را تعهد نمایند. در این شرکت ها هم بعد از هزینه کردن سرمایه شرکت باید هر فرد با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه خود یا سهم الشرکه خود در شرکت مختلط غیر سهامی و هر شریک ضامن نیز به اندازه تمامی بدهی های شرکت مسئولیت قبول نماید.

  شرکت تعاونی

  معمولا شرکت تعاونی از الگوی شرکت های سهامی برای شکل گیری و ثبت استفاده می کند که در این حالت هر یک از شرکا سهامدار شرکت بوده و باید به اندازه سهام خود در شرکت پاسخگوی بدهی های و دیون شرکت باشند و نه بیشتر . اما در صورتیکه بصورت غیر سهامی شرکت تعاونی ثبت شود باید بر اساس تراضی شرکا در اساسنامه و یا نوع توافقات آنها میزان مسئولیت هر فرد مشخص شود.

  موسسه غیر تجاری

  در موسسات غیر تجاری نیز هر فرد به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت جوابگوی تعهدات و بدهی های شرکت می باشد. در نظر داشته باشید که موسسه غیر تجاری در واقع از شرکت های تجاری جدا است اما نوع مسئولیت در آن تا حدود زیادی مطابق شرکت های با مسئولیت محدود است مگر این که نوع دیگری از توافق برای مسئولیت ها در بین شرکا شکل گرفته باشد و مورد موافقت همه باشد.

  لازم به توضیح است که در همه انواع شرکت ها مسئولیت ها می تواند  بصورت توافقی و به اشکال متفاوت دیگری نیز در اساسنامه  و یا شرکتنامه مورد توافق همه شرکا واقع شود مشروط به اینکه همه شرکا موافق بوده و اساسنامه را تایید نمایند. • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398  بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در حال حاضر بنا بر ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ق. ب. ت ) برای آن که شرکتی تعاونی تلقی گردد، حتماَ باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسد.
  بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت ، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزانتر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است. به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

  ساختار و نحوه اداره شرکت های تعاونی
  تصویب قانون شرکت های تعاونی در سال 1334 شمسی، نشان می دهد که قانونگذار با انگیزه ترویج تفکر تعاون ، مشارکت و همبستگی بین افراد شاغل در یک حرفه و یا مشاغل واحد درصدد ایجاد راهی قانونی برای تشکیل نهادی کارآ به منظور تقلیل هزینه ها و در عین حال ارتقاء سطح زندگی برای اعضاء با تشریک مساعی آنان از طریق متمرکز نمودن کار تولیدی با هدف کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود و یا خرید لوازم مصرفی از تولید کننده و توزیع آن بین مصرف کنندگان بوده است.
  هر چند در قانون تجارت، شرکت های تعاونی به عنوان یکی از شرکت های تجاری ذکر شده است، اما آنچه محرز می باشد این است که شرکت تعاونی ماهیتاَ با شرکت تجاری، متفاوت می باشد. زیرا هدف اصلی از تاسیس آن ، تسهیل و پیشرفت کار تولیدی و تامین مایحتاج و لوازم زندگی مصرف کنندگان از طریق قطع واسطه ها بوده است.
  شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف، ممکن است بر اساس مقررات مربوط به شرکت های سهامی و یا برپایه مقررات خاصی که در قالب یک اساسنامه و با رضایت شرکاء تصویب می شود، تشکیل می شود. بنابراین ، شرکت تعاونی که از لحاظ شکلی مانند یک شرکت سهامی است می تواند به صورت یک شرکت سهامی شکل بگیرد و در این صورت لازم است مقررات مربوط به شرکت های سهامی مشروط بر آنکه مغایرتی با ماهیت شرکت تعاونی ایجاد نشود، رعایت گردد.
  به عنوان مثال : در شرکت های سهامی، سرمایه و تعداد شرکاء معین و محدود است. بدین معنی که شرکت سهامی با سرمایه معین و تعداد اعضاء مشخص شده و تا زمانی که در مجمع عمومی فوق العاده افزایش یا کاهش و همچنین پذیرش اعضاء جدید تصویب نشود، شرکت از حیث سرمایه و تعداد شرکاء ثابت است ولی در شرکت های تعاونی ” تعداد شرکاء و سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است ” . به عبارت دیگر در شرکت های تعاونی، بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، امکان خرید و فروش سهم بین اعضاء و همچنین فروش سهام توسط اعضاء به افراد جدید مقدور بوده و در نتیجه هم سرمایه و هم تعداد اعضاء تغییر می بایند. که از این جهت محدودیتی وجود ندارد.
  به طور خلاصه از مقررات مربوط به قانون تجارت، می توان نتیجه گرفت که چنانچه یک شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس شود :
  الف ) حداقل مبلغ اسمی سهام یا قطعات سهام ده ریال می باشد.
  ب) هیچیک از شرکاء با هر تعداد سهم نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
  ج) می بایست هنگام تاسیس حداقل یک سوم سرمایه شرکت نقداَ پرداخت شود و پرداخت بقیه توسط موسسین تعهد شود.
  د) چنانچه مبلغ مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، مشمول خسارت دیر کرد خواهد شد.
  ه) سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. اما اگر، موسسین شرکت تعاونی مایل به تاسیس و اداره شرکت در چارچوب مقررات و اساسنامه مورد توافق شرکاء باشند، باید به این نکته توجه شود که ” مقررات خاص مورد رضایت و توافق شرکاء ” نمی بایست مخالف قانون تجارت باشد.
  اداره شرکت های تعاونی، مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیراتی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398  آشنایی انسان با پدیده حمل و نقل به زمان های باستانی مربوط می شود. در واقع حمل و نقل و ارتباطات همزمان با انسان تولد یافته و با گسترش تمدن و فرهنگ انسانی توسعه و تکامل یافته است.
  انگیزه های اصلی و در عین حال قدیمی حمل و نقل مسئله احتیاج و نیاز انسان ها بوده است. زیرا توزیع ناهماهنگ منابع تولید و پراکندگی ناموزون سرزمین های قابل بهره برداری و افزایش مداوم جمعیت در سطح زمین ، سه عامل عمده و شناخته شده در جابه جایی های انسان به شمار می روند. این سه عامل عمده که در واقع نشانه ای از تفاوت های مکانی در سطح زمین می باشند، در طول تاریخ مشوق اصلی نقل و انتقالات انسانی بوده و بنیان گذار مبادله و تجارت به شمار می روند.
  امروزه رشد فزاینده حمل و نقل بین مراکز مهم تولید محصولات زراعی و مواد معدنی با مراکز مهم صنعتی یک واقعیت آشکار است. به ویژه آنکه گسترش دامنه تخصص گرایی در تولید و تغییرات فراوان در سطح رشد و توسعه اقتصادی، بخصوص توسعه ناهماهنگ تکنولوژی، تنوع نظام های سیاسی و اجتماعی، تغییر در نوع مبادلات و روند توسعه، حمل و نقل را تهییج کرده است.
  مسائل نظامی نیز در نوع خود ضرورت های دیگری بوده اند که در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای فعالیت های حمل و نقل را توسعه داده اند. هیچ نوع دولت و یا سازمان سیاسی بدون حمل و نقل و ارتباطات ، موجودی خود را نمی توانند تثبیت کند. زیرا اداره تشکیلات داخلی و نشر اصول و قوانین مملکتی و جابه جایی نیروهای امنیتی در همه حال نیازمند برخورداری از یک سیستم اطمینان بخش حمل و نقل و ارتباطات می باشد.
  راه های ارتباطی به صورت بسیار آشکار توسعه دولت ها و مناسبات آن ها را با جوامع دیگر بین المللی نمایان می سازد.
  صنعت امروزی حمل و نقل نتیجه تکامل تدریجی و تغییرات بنیادی زندگی انسان و دگرگونی های اساسی در امر تولید و پیشرفت های تکنیکی است که طی قرون متمادی حاصل آمده است. در هر دوره ای پاسخ به این مسئله که چگونه می توان بین توزیع ناهماهنگ منابع تولید و توسعه روزافزون نیازهای انسانی رابطه ای معقول برقرار ساخت ، جزء عمده ترین اندیشه های انسانی بوده و درست از زمانی که قدرت عقلانی انسان او را بر چهارپایان مسلط ساخته تا به امروز که در اندیشه تسلط بر فضا است، در حمل و نقل خود و کالایش راه تکامل جسته است.
  با توجه  به آنچه گفته شد، امروزه شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. شرکت حمل و نقل بین المللی کالا ، عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا تشکیل خواهد شد. جهت آشنایی شما عزیزان از چگونگی تاسیس این شرکت ها، در زیر توضیحاتی درباره شرایط و مدارک ثبت آن آورده ایم.

  ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا
  متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل جهت شروع فعالیت نیازمند اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشند. شرایط عمومی و اختصاصی اخذ مجوز تاسیس و پروانه فعالیت به شرح ذیل است :
  الف: شرایط عمومی مدیرعامل و هیأت مدیره:
  –  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یكی از ادیان رسمی كشور
  –  داشتن حداقل 25 سال سن
  – داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
  – داشتن كارت پایان خدمت و یا معافیت دایم برای آقایان
  – نداشتن سابقه كیفری موثر در كار به تایید مراجع ذیصلاح و عدم اعتیاد به مواد مخدر
  – داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین الملل به شرح ذیل:
  دیپلم 8 سال- فوق دیپلم 6 سال- لیسانس 4 سال- فوق لیسانس 3 سال- دکترا 2 سال
  نکته: 1- در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی وی کسر می شود.
  2- مدت اعتبار فعالیت سه سال می باشد.
  ب: شرایط اختصاصی مدیر عامل و هیات مدیره :
  –  قبولی مدیرعامل در آزمون تخصصی مربوطه براساس اعلام و زمانبندی دفتر آموزش
  – عدم اشتغال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در مراكز دولتی
  – داشتن سابقه كار اجرایی مستند در امر حمل و نقل بین المللی كالا: دیپلم 8 سال، فوق دیپلم 6 سال، لیسانس 4 سال، فوق لیسانس 3 سال، دكترا 2 سال
  نکته : در مورد افرادی كه دارای مدرك تحصیلی مرتبط با حمل و نقل می باشند،2 سال از سوابق فوق كسر می شود.

  مدارک عمومی جهت مدیر عامل و هیأت مدیره:
  1-  اصل و کپی تمام صفخات شناسنامه
  2- اصل و کپی كارت ملی
  3- اصل و  کپی كارت پایان خدمت
  4- یك قطعه عكس تمام رخ 4×3
  5- برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

  مدارک مورد نیاز برای مدیرعامل و یکی از اعضای هیآت مدیره:
  1-  اصل و تصویر مدرك تحصیلی حداقل دیپلم
  2- مستندات سابقه كار اجرایی
  3- تعهدنامه عدم اشتغال در مراكز دولتی
  4-  اصل و کپی رسید بانكی پرداخت هزینه صدور

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398


   

  در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است :
  1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.
  2- مدیر عامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضاء هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
  3- مدیر عامل ممکن است بک نفر یا بیشتر از یک نفر باشد. اگر مدیر عامل بیش از یک نفر باشد ، به آن ها هیات عامل گفته می شود.
  4- مدیر عامل توسط هیات مدیره نصب می گردد و توسط هیات مدیره هم در هر زمان که بخواهند، عزل می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
  5- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی و حق الزحمه او نیز توسط هیات مدیره تعیین می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
  6- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدبر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ( ماده 128 ل. ا. ق. ت )
  7- دوره مدیریت مدیر عامل محدودیت قانونی ندارد، اما اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره همان شرکت باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
  8- مدیر عامل می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت نیز باشد، اما نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت نیز باشد. مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
  9- اگر شخصی که انتخاب او به عنوان مدیر عامل به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد، یا پس از آنکه به مدیریت عامل برگزیده شد، مشمول منع قانونی گردد، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضی هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( ماده 127 ل. ا. ق. ت )
  10- مدیریت عامل قائم به شخص است. یعنی اینکه مدیر عامل نمی تواند این سمت را به دیگران تفویض کند، البته می تواند برای امور جزیی وکیل بگیرد.
  توجه داشته باشید که هیات مدیره نمی تواند حتی برای انجام وظایف جزیی خود وکیل بگیرد اما مدیر عامل می تواند برای انجام وظایف جزیی خود وکیل بگیرد. دلیل این امر آن است که هیات مدیره شان تصمیم گیری دارد. تصمیم گیری قابل واگذاری به نماینده نیست. اما مدیریت عامل ، شان اجرایی دارد و امور اجرایی قابل واگذاری به نماینده می باشد.

  موارد ممنوعیت مدیریت عامل
  اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مدیر عامل منصوب گردند :
  1- محجورین . کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
  2- کسانی که به علت ارنکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه های که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس ، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی ، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.
  3- کسی نمی تواند در آن واحد مدیریت عامل بیش از یک شرکت، اعم از سهامی یا غیرسهامی را بر عهده داشته باشند.اگر شخصی که قبلاَ مدیر عامل شرکت دیگری بوده است، مجدداَ به ندیریت عامل شرکت دیگری منصوب گردد، مدیریت عامل او در شرکن دوم باطل است. ( ماده 126 ل. ا. ق. ت) توجه داشته باشید که به دلیل عموم و اطلاقی که در ماده وجود دارد ، این ماده در تمام شرکت های سهامی جاری است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398


   
  جهت آشنایی شما ارجمندان  با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، دراین نوشتارتوضیحات کاملی راجع به این موسسات وهمچنین شرایط ومدارک ثبت آنها آورده ایم.

  موسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند. در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف موسسین آن نمی باشد. اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر این صورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
  • ارکان اصلی مؤسسه
  ارکان اصلی مؤسسه عبارتنداز: مجمع عمومی (موسسین)،هیأت مدیره، بازرس ومدیرمسئول که درزیربه اختصارتشریح شده است.
  ۱- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل ازکلیه اعضاء می باشد وعالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.
   • وظایف مجمع عمومی عادی:
  _انتخاب اعضاء هیأت مدیره وبازرسان(اصلی وعلی البدل)
  – استماع (گوش دادن) ورسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس ها
  _تعیین خط مشی کلی موسسه
  – بررسی وتصویب یارد پیشنهادهای هیأت مدیره
  –تصویب ترازنامه وبودجه موسسه
  _تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ودعوتنامه ها
  • وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
  _تصویب تغییرات اساسنامه
  –بررسی وتصویب یاردانحلال
  _تغییردرمیزان سرمایه
  ۲- هیات مدیره :
  موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از۵ نفرعضواصلی و۲نفرعضوعلی البدل می باشد. که وظایف واختیارات آن درچارچوب اساسنامه موسسه میباشد.
  ۳- بازرس:
  موسسه دارای یک نفربازرس اصلی ویک نفربازرس علی البدل می باشد که درمجمع عمومی عادی با رای کتبی برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
  ۴- مدیرمسئول :
  بالاترین مقام اجرایی موسسه است ودرحدود اختیاراتی که ازطرف هیأت مدیره واساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده محسوب می شود.
  • موضوع فعالیت موسسه فرهنگی تک منظوره
  همان طور که می دانیم، موضوع شرکت متاثرازنوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظورتشکیل گردیده است. درواقع، تعیین موضوع هرشرکت نشان دهنده هدف آن شرکت است. به موجب بخشنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربرای فعالیت درموضوعات ذیل نیازبه اخذ مجوز ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
  موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی :
  _طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری وروابط عمومی وخبرنگاری
  موضوع فعالیت انجام کلیه امورفعالیت های فرهنگی وهنری وسینمایی،خبری وخبرگزاری _
  _ایجاد نمایندگی خبرگذاری ها ورسانه های خارجی،داخلی وانتشارنشریات عمومی ویا تخصصی
  _تشکیل موسسات فرهنگی درقالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ازجمله تصدی رسانه برخط وپدیدآوردن،تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری،رسانه ای وبسته نرم افزار رسانه پرداز
  _فعالیت های قرآنی،انجمن های اسلامی واعزام مبلغ وتبلیغات مذهبی وتشکل های مذهبی، آموزش عمومی و روخوانی وروانخوانی قرائت(تحقیق وترتیل)ترجمه مفاهیم،حفظ سیرمعصومین(ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی وعترت،برگزاری جشنواره ها ونمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی.
  _تولیدوتکثیرنرم افزاردیجیتال فرهنگی
  _تاسیس نمایشگاه ونگارخانه هنری وفرهنگی وسینمایی
  _تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه ومستند وانیمیشن
  _طراحی مدولباس وبرگزاری نمایشگاه های مدولباس
  _برگزاری جشنواره های هنری،نمایشی،سینمایی،مطبوعاتی ،خبرنگاری وروزنامه نگاری
  _طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی،فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی،چاپ وکتابداری،صحافی وهنرهای دستی،طراحی مدولباس،خوشنویسی،کامپیوترگرافیک(طراحی)،فیلم سازی  عکاسی،بازیگری
  _چاپ ونشرکتاب ولیتوگرافی وترجمه متون ومقالات وکتب
  _تهیه وتنظیم،مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی وروابط عمومی ازطریق تاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی تاسیس دفترخدمات رسانی به خبرنگاران وروزنامه نگاران
  _تاسیس مراکزفرهنگی اقلیت دینی رسمی کشوردرمحدوده امورفرهنگی آن اقلیت
  • نام های درخواستی نیازبه مجوز: 
  فرهنگی وهنری وسینمایی ومطبوعاتی،خبری وخبرگذاری هاورسانه های(خارجی وداخلی)تبلیغاتی،مدولباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
  مرجع صدورمجوز:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مربوطه)
  • شرایط لازم جهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:
  – تابعیت جمهوری اسلامی
  – معرفی حداقل۳نفربه عنوان اعضاءهیأت مؤسس برای موسسه چند منظوره ودونفربرای موسسه تک منظوره
   داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح –
  – حداقل سن۲۵سال برای افرادمتاهل و۲۷سال برای افراد مجرد
  – مهجور(دیوانه)نبودن ونداشتن سابقه ورشکستگی به تقلب وتقصیر
   داشتن امکانات کافی ومناسب –
  – داشتن صلاحیت علمی وتخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت فرهنگی وهنری مدنظر
  – داشتن سابقه موثرفعالیت درموسسات ومراکزفرهنگی چند منظوره
  – نداشتن سوءپیشینه کیفری موثربه تایید مراجع مربوطه وبرخورداری ازحسن شهرت
  انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم –
  • مدارک موردنیازجهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:

  تکمیل درخواست تاسیس ومعرفی مدیرمسئول
  عکس۳×۴جدیدوپشت نویسی شده (۴قطعه)
  اصل گواهی مبنی برنداشتن سوء پیشینه کیفری موثربرای همه اعضاء موسس وعدم اعتیاد به مواد مخدربرای مدیرمسئول
  تصویرازهمه صفحات شناسنامه وکارت ملی (رونوشت برابربااصل)
  یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
  فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یامعادل آن (مدرک کارشناسی یابالاتر)رونوشت برابربااصل
  تصویر برابراصل گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی ویاداشتن برگ معافیت دائم
  کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی(برای همه اعضای هیات موسس)در۲جلد
  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیئت مدیره
  ارائه سوابق موثرومستند درحوزه فعالیت های پیشنهادی
  داشتن امکانات کافی ومناسب به تشخیص وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
  محجورنبودن ونداشتن ورشکستگی به تقلب وتقصیر
  • فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه تک فرهنگی :

  دریافت درخواست کتبی ازمتقاضی
  تکمیل فرم های اساسنامه،صورت جلسات ومشخصات فردی وارائه مدارک مربوطه وموردنیاز
  استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل
  معرفی به دادگستری جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  استعلام ازمحل کار ومراکز
  مصاحبه تخصصی ازاعضاء
  بررسی مدارک پرونده
  ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفترمشارکت های فرهنگی وهنری)
  صدور مجوز فعالیت

 • نظرات() 
 • یکشنبه 28 مهر 1398

   
  مسئولیت در لغت به معنای آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد. مسئولیت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری بر عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود.
  سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا شرکت های تجاری نیز مانند اشخاص حقیقی، می توانند دارای مسئولیت باشند یا خیر ؟ در این نوشتار به توضیح مختصری راجع به این مهم می پردازیم.


  مسئولیت های شرکت تجاری
  1- مسئولیت مدنی : یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد . در واقع، در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
  مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همسانی روز به روز در حال افزایش است.
  اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.
  شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص حقیقی ، دارای مسئولیت مدنی باشند. مسئولیت مدنی شرکت های تجاری تابع قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد.
  2- مسئولیت کیفری : به طور كلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت كیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یك از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت كیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت كیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیدة جزایی یا جرم است .
  شرکت های تجاری در موارد خاصی در قانون تصریح شده است. بنابراین وجود مسئولیت کیفری برای شرکت های تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است. مانند ماده 220 ق. ت که شرکت مختلف را در مواردی به جزای نقدی محکوم می نماید. ذکر این نکته نیز لازم است که مسئولیت کیفری خود شرکت و مسئولیت کیفری مدیران و روسای آن، دو عنوان جداگانه می باشد. در صورتی مسئولیت کیفری متوجه خود شرکت است که مجازات متوجه خود شرکت باشد. بدیهی است که برخی مجازات ها مانند شلاق و حبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست، و اگر اعمال گردد نسبت به اعضاء حقیقی شرکت ها مانند مدیران ممکن است اعمال گردند.

  حق مطالبه خسارات
  سوال آن است که کدام دسته از خسارات نسبت به اشخاص حقوقی من جمله شرکت های تجاری قابل تصور است ؟
  1- خسارات بدنی : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
  2- خسارات مالی : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
  3- خسارات معنوی : خسارات معنوی خود بر دو دسته اند :
  _ لطمه به عواطف و احساسات : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
  _ لطمه به حیثیت : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 25 مهر 1398

   جهت ورود به این مطلب در ابتدا به ارائه تعریفی از نقشه برداری وشاخه های مختلف آن می پردازیم سپس چگونگی ثبت این شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

  تعریف نقشه برداری: کلیه کارها و عملیاتی که منجر به تهیه نقشه می شود و شامل اندازه گیری نقاط مختلف سطح زمین و نمایش دادن قطعاتی از سطح زمین برروی کاغذ به طوری که تمام عوارض، جزئیات و فرم کلی آن معین شده وموقعیت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد را نقشه برداری گویند. به طور کلی نقشه برداری علم تهیه نقشه می باشد.
  • نقشه برداری به دو گروه تقسیم می شود:
  1- نقشه برداری عام (cartograohy ) : که عبارت است از جمیع علوم وفنونی است که در چاپ وتهیه نقشه دخالت دارند که در برابر کلمه کارتو گرافی هست.
  2- نقشه برداری خاص (surveying ) : که عبارت است از یکه سلسله از اندازه گیری های طول افقی وعمودی وزاویه ای وانجام محاسباتی بر روی این اندازه گیری ها وسرانجام ترسیم نتایج تصاویر حاصله بر صفحه تصویر است که این مفهوم در برابر کلمه سوروینگ استفاده می شود.
  • رشته های مختلف نقشه برداری:
  _ نقشه برداری آبی یا آب نگاری هیدروگرافی: معمولاَ برای برداشت اندازه دریاچه ها، نهرها، رودخانه ها، مخازن آب،عملیات دریانوردی، تعیین عمق دریاها ومسیر کشتی ها از آن استفاده می شود.
  _ نقشه برداری هوایی: از این نوع نقشه برداری برای کاربردهای راهسازی، هواشناسی، کشاورزی و… استفاده می گردد.
  _ نقشه برداری زیرزمینی: برای تعیین مسیر تونل ها ودیگر راهها وکانال های زیر زمینی استفاده می شود.
  _ نقشه برداری ساختمانی: برای نشان دادن محل وموقعیت نقاط مختلف ساختمانی یک منطقه به منظور تهیه نقشه های معماری و همچنین برای گسترش ومرمت ساختمان های قدیمی استفاده می شود.
  _ نقشه برداری شهری: برای تعیین موقعیت خیابان ها، منازل ، مخازن آب وپارک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  _نقشه برداری توپوگرافی: معمولاَ پستی وبلندی های زمین ، نوع وعوارض برداشت شده روی نقشه ها نمایش داده می شود.
  _ نقشه های پلانیمتری: هدف تعیین موقعیت مسطحاتی (عبارت است از تعیین طول وعرض نقطه ) عوارض موجود در زمین است.
  _ نقشه برداری مسیر: هدف تعیین مسیر انواع راه ها روی زمین است.
  _ نقشه برداری ثبت املاکی (کاداستر): برای تعیین حدود مالکیت  اشخاص وتفکیک اراضی مورد نظراستفاده می شود.
  _ نقشه برداری نظامی: هدف تهیه نقشه های تاکتیکی، استراتژیکی وتنظیم تیر توپخانه و…است.
  • ثبت شرکت نقشه برداری:
  ثبت شرکت نقشه برداری، به دو نوع سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل انجام است. در ادامه به معرفی این شرکت ها و چگونگی ثبتشان می پردازیم.
  • شرکت سهامی خاص :
  نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است؛ هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن را در موقع تاسیس توسط موسسان تامین وبخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.
  • شرکت با مسئولیت محدود:
  مطابق ماده 94 قانون تحارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام وقطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه ی  خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است.
  • شرایط ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص :
  _پروسه زمانی ثبت:20 روز کاری
  _حداقل 3 نفرعضو +2نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاءباشند.)
  _حداقل سرمایه 1000.000ریال
  _حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود.
  • مدارک لازم برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص:
  _کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی: شناسنامه _ کارت ملی
  _اقرارنامه امضاء شده
  _اصل گواهی عدم سوء پیشینه
  _دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز
  • شرایط ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:
  _حداقل سرمایه اولیه صد هزارتومان
  _تعهد به پرداخت کل سرمایه
  _وجود دو نفر شریک
  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری به مسئولیت محدود:
  _تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی کلیه اعضاء ( کارت ملی وشناسنامه)
  _امضای اقرارنامه
  _اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ( گواهی سوء پیشینه از مراکز پلیس +10 تهیه شود.)

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مهر 1398

   
  روند تصفیه شرکت و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت
  1- شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در ادامه نام شرکت در همه جا عبارت “در حال تصفیه” ذکر شود. ( ماده 206 ل. ا. ق. ت )

  2- نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. ( ماده 206 ل. ا. ق. ت )
  3- تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و مدیران تصفیه به نام شرکت معاملات را منعقد می نمایند. ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )
  4- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است، به عبارت دیگر اشخاص ثالث می توانند در صورتی که از این امر متضرر گردند، آن را نادیده بپیرند و در نتیجه شرکت نیز نمی تواند به انحلالی که هنوز ثبت نشده است، در برابر اشخاص ثالث استناد کند. ( ماده 210 ل. ا. ق. ت )
  5- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود، و از این پس مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده، نه مدیران سابق شرکت. ( ماده 211 ل. ا. ق. ت )
  6- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. ( ماده 209 ل. ا. ق. ت )
  7- در مدت تصفیه روزنامه کثیرالانتشاری که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است، روزنامه کثیرالانتشار شرکت محسوب می گردد و آگهی ها در آن چاپ می گردد. ( ماده 209 ل. ا. ق. ت )
  8- در مدت تصفیه، سهام شرکت توسط سهام داران قابل نقل و انتقال است، چرا که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین امکان انتقال سهام به قوت خود باقی می ماند.

  روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران قبل از اتمام تصفیه
  ممکن است که تمام یا قسمتی از دارایی نقدی شرکت بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم شود، به شرط آنکه : ( ماده 223 ل. ا. ق. ت )
  1- آن قسمت دارایی در مدت تصفیه مورد احتیاج نباشد. ( ماده 223 ل. ا. ق. ت )
  2- حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد. ( ماده 223 ل. ا. ق. ت ) بنابراین توجه داشته باشید که طلبکاران شرکت نسبت به سهام داران، دارای حق تقدم هستند. یعنی اموال شرکت ابتدا باید به مصرف تادیه دیون اختصاص می یابد و اگر چیزی باقی بماند به سهام داران پرداخت خواهد شد.
  3- شروع به تصفیه و دعوت از سهامداران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل. ا. ق. ت )
  4- توجه داشته باشید که در این مرحله دارایی غیرنقدی شرکت تقسیم نمی گردد.

  روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران بعد از اتمام تصفیه
  1- دارایی شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید. ( ماده 224 ل.ا. ق. ت )
  2- اگر دارایی شرکت از مبلغ اسمی سهام سهامداران بیشتر باشد، مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. ( ماده 224 ل.. ا. ق. ت )
  3- دارایی شرکت به شرطی بین سهامداران تقسیم می گردد که : شروع به تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل.ا. ق.ت )

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مهر 1398

   
  درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).
  الف- شرکت اختیاری:
  به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:
  1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
  2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
  3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.
  ب- شرکت قهری :
  به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
  1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
  2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.
  و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :
  1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
  2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
  3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
  4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
  5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
  6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
  نتیجه اینکه:
  شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو